I Nordjylland kommer flere tjenesteder til at mærke forandringer som følge af det forsvarsforlig, et bredt politisk flertal indgik i januar. Ved Air Transport Wing ved Flyvestation Aalborg tilføres yderligere to besætninger til C130J (Hercules), og vedligeholdelsesstrukturen øges.

Ved Trænregimentet på Aalborg Kaserner skal der bl.a. uddannes flere professionelle soldater til den deployerbare brigade. Yderligere styrkes Beredskabsstyrelsen på landsdækkende niveau med flere værnepligtige og befalingsmænd, hvilket også vil omfatte Beredskabsstyrelsen i Thisted.

”Jeg er glad for, at vi med forliget styrker de nordjyske tjenestesteder, så de fremadrettet bliver endnu bedre rustet til at håndtere de nye trusler sammen med resten af Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet. De tre tjenestesteder jeg besøger i dag, spiller alle en væsentlig rolle i det nye forlig, hvilket resulterer i flere arbejdspladser til området. Under besøgene vil jeg tale med soldaterne om deres hverdag og samtidig høre om deres syn på det nye forsvarsforlig”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.