Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i januar et nyt forsvarsforlig, hvor Forsvaret bliver tilført næsten 13 mia. kroner over de næste seks år.

”Flådestation Korsør er en vigtig del af Søværnet og det samlede forsvar i Danmark, og lokalt har det i årtier været en stor og vigtig arbejdsplads. Med det nye seksårige forsvarsforlig sikrer vi, at det bliver ved med at være sådan. Beslutningen fra det forrige forlig om ikke at lave nye, større investeringer på flådestationen er taget af bordet igen. Jeg glæder mig til at besøge flådestationen og møde de ansatte for at høre mere om deres forventninger til forsvarsforliget de kommende år”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Flådestationens primære opgave er at servicere Søværnets skibe og andre operative enheder til vands og på land. Et af de væsentlige elementer er beslutningen om at udstyre fregatterne med nye missiler, så de kan fungere som en del af et luftforsvar i bl.a. Østersø-regionen mod truslen fra blandt andet Rusland. Desuden skal fregatterne opgraderes med antiubådskapacitet, så de kan opdage, hvis fremmede ubåde sejler rundt i danske farvande.

For hele specialstyrkeoperationsområdet vil forliget indebære en omorganisering for at styrke den operative kapacitet. Mens det for Specialoperationsstyrkerne betyder, at antallet af patruljer skal øges med 50 pct. På den internationale scene er de første resultater af forliget på specialstyrkeområdet også kommet i hus. I sidste uge underskrev Forsvarsministeren en aftale, der sammen med Holland og Belgien sætter Danmark i spidsen for et deployerbart specialstyrkehovedkvarter, som NATO har efterspurgt.

”Nato har bedt om dette, fordi man forventer, at vi i fremtidige konflikter i højere grad skal bruge specialoperationssoldater frem for store troppestyrker. Det nye hovedkvarter er helt i tråd med vores nye forsvarsforligs ambition om at styrke specialoperationsområdet. Jeg betragter det også som en tillidserklæring fra Nato, at man overlader ansvaret til os. Generelt oplever jeg, at der til internationale operationer er stor efterspørgsel på de kompetencer, som vores dygtige specialoperationsenheder har. Jeg ser meget frem til at besøge Frømandskorpset i Kongsøre og få et indblik i deres hverdag og tale med medarbejderne", siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.