Veterancenteret blev oprettet i 2011 og støtter og hjælper blandt andet veteraner og deres pårørende.

”Veterancenteret laver et meget vigtigt arbejde, som sætter den enkelte soldat i centrum før, under og efter en udsendelse. I det nye forsvarsforlig opprioriterer vi forskningen på veteranområdet, så udviklingen af veteranindsatsen fortsat kan ske på et solidt og kvalificeret grundlag. Den samlede veteranindsats skal ligeledes evalueres de kommende år, så Veterancentret kan fokusere kræfterne på de områder, der gør en forskel. Jeg ser meget frem til at besøge Veterancenteret og høre om deres erfaringer”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Forliget får også betydning for Marinehjemmeværnet, der skal i gang med at teste nye fartøjer. Testen skal indgå i analysen af, hvad der skal købes ind i fremtiden til brug for blandt andet farvandsovervågning, søredning, havmiljøovervågning og bevogtning.

”Jeg ser frem til at besøge Marine Hjemmeværnet og høre om deres oplevelser af opgaveløsning og forliget. Hjemmeværnets evne til at mobilisere styrkes i det nye forlig, så der i tilfælde af en ekstraordinær situation vil kunne mobiliseres ca. 20.000 soldater fra Totalforsvarsstyrken og Hjemmeværnet, og her skal Marinehjemmeværnet også kunne medvirke til at beskytte bl.a. havne og fartøjer”, siger Claus Hjort Frederiksen.