Almegårds Kaserne i Rønne har i årtier spillet en vigtig rolle i det samlede forsvar af Bornholm og Danmark. Samtidig er kasernen en stor og vigtig arbejdsplads på klippeøen.

”Når forliget er fuldt implementeret, forventer jeg, at Bornholm vil have væsentlig flere ansatte på Almegårds Kaserne i forhold til i dag.

Det aktuelle trusselsbillede gør naturligt Bornholm til en vigtig brik i forsvarsforliget. Østersø-regionen med et stadigt mere selvhævdende Rusland har ikke blot Danmarks, men hele NATO’s fokus.

Opklaringsbataljonen på Almegårds Kaserne udgør fortsat en stærk og substantiel del af det danske forsvar. Den bidrager med operative kapaciteter til den deployerbare brigade, som udgør en væsentlig del af dansk bidrag til NATO”, siger Claus Hjort Frederiksen.

Forsvarsforliget betyder, at Forsvaret bl.a. styrkes med investeringer i nye kapaciteter, fx en brigade, fregatterne udstyres med nye missiler, så de bliver en del af et luftforsvar i bl.a. Østersø-regionen. Endvidere bliver fregatterne opgraderet, så de kan opdage, hvis fremmede ubåde bevæger sig rundt i Østersøen og de øvrige danske farvande.