På dagsordenen for mødet var EU's katastrofehåndtering, især Kommissionens forslag om at styrke EU's katastrofehåndtering ("rescEU”).

Forslaget omfatter bl.a. oprettelse af en EU-finansieret reservepulje af indsatskapaciteter under Kommissionens operationelle kontrol og råderet.

"EU-kommissær Christos Stylianides og jeg havde en drøftelse af Kommissionens forslag om at styrke katastrofehåndtering i EU bl.a. ved at oprette en pulje af EU-finansierede beredskabskapaciteter. Danmark bidrager meget til det civile beredskabssamarbejde i EU, og vi støtter, at vi kan hjælpe hinanden, hvis der opstår særligt alvorlige situationer, hvor der er behov for hjælp udefra. Det er en god ordning, som vi i Danmark også vil kunne gøre brug af, hvis vi f.eks. bliver ramt af massive oversvømmelser. Men det er meget vigtigt, at vi ikke i EU opbygger systemer, der kan rykke ved, at medlemslandene selv påtager sig ansvaret for deres nationale beredskab og egne borgeres sikkerhed”, siger Claus Hjort Frederiksen.