Den sikkerhedspolitiske konference i München samler omkring 400 statsledere, ministre, erhvervsledere samt repræsentanter fra NGO’er, medier og tænketanksmiljøet. De senere år har konferencens altoverskyggende bagtæppe været Ruslands illegale annektering af Krim. Også i år ventes Rusland at være centrum for drøftelserne.

”Der er ingen tvivl om, at vi befinder os i en sikkerhedspolitisk situation, der er den mest alvorlige siden Murens fald. Så der er nok af alvorlige emner at tage fat om. Rusland har valgt en konfrontatorisk vej, der udfordrer den europæiske orden. Rusland moderniserer og opbygger de russiske væbnede styrker, deployerer Iskander-missiler til Kaliningrad, som kan udstyres med nukleare sprænghoveder, og Rusland gennemfører løbende uvarslede alarmeringsøvelser tæt på allieredes grænser og i strid med våbenkontrolregimerne. Samtidig forsøger Rusland via cyberangreb at volde skade i udlandet. Senest er det blevet klart, at Rusland stod bag sommerens cyberangreb, der ramte virksomheder, hospitaler osv.

Jeg vil ikke bare se tavs til, når de fælles aftaler ikke bliver overholdt - særligt ikke i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation, hvor vi har set Ruslands aggressive forsøg på at ændre grænser i Europa med militær magt. Der er en øget risiko for miskalkulationer og misforståelser. Derfor skal vi også være opmærksomme på mulighederne for dialog med Rusland, men ud fra en styrkeposition. Vi ryster ikke på hånden. Vi skal tilpasse os den nye situation, så Danmark fortsat er et trygt og sikkert sted at leve. Det har partierne bag forsvarsforliget demonstreret”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Forsvarsministeren deltager med oplæg i to paneldebatter – en om Arktis samt en om forholdet mellem Rusland og Vesten.