Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen havde fredag d. 20. april NATO’s vicegeneralsekretær Rose Gottemoeller på besøg til en drøftelse om NATO, Rusland og den sikkerhedspolitiske udvikling. Forsvarsministeren lagde på mødet vægt på Danmarks rolle som kerneallieret i NATO og understregede det øgede danske fokus på Østersøen.

”Ruslands fremfærd bliver mere og mere aggressiv, og det skal vi på ingen måder tolerere. NATOs styrke er vores sammenhold, og vi skal fastholde vores styrkeposition og afskrækkelsesevne med vores fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande. Fra dansk side vil vi blive ved med at tage vores del af ansvaret for sikkerheden i Østersøen, og det nye forsvarsforlig giver os værktøjerne til det», siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Også cyber og påvirkningskampagner blev drøftet:

”Rusland er meget professionelle i deres brug af cyberkapaciteter – både når det gælder konkrete angreb, spionage og påvirkningskampagner, der skal underminere vestlige demokratiske institutioner. Der er et stort behov for at kunne imødegå og bekæmpe trusler mod både suveræne staters fysiske og virtuelle grænser, og ikke mindst virksomheder og borgere. I forsvarsforliget har vi afsat midler til at styrke Danmarks cyberforsvar, men vi støtter også op om et større NATO fokus på området, siger Claus Hjort Frederiksen.

Vicegeneralsekretær Gottemoeller bekræftede på mødet opfattelsen i NATO af Danmark som en kerneallieret, der leverer en troværdig byrdedeling.

Gottemoeller er i Danmark for at deltage i kick-off møde om den anden udgave af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi og skal derudover mødes med udenrigsministeren og give et foredrag på Københavns universitet om NATO, Rusland og den sikkerhedspolitiske situation.