På mødet vil forsvarsministrene diskutere de sikkerhedspolitiske udfordringer blandt andet i lyset af den nylige russiske øvelsesvirksomhed i nærområdet.

"Jeg er dybt foruroliget over Ruslands aggressive fremfærd i Østersøregionen, og derfor er et godt, at der er enighed om at styrke vores kollektive nordiske sikkerhed. Selvom NATO og USA er vores vigtigste sikkerhedsgaranti for Danmark, udgør det nordiske forsvarssamarbejde et godt supplement i en tid, hvor der er brug for styrket tryghed i Østersø-regionen", siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

På dagsordenen for mødet er også et styrket nordisk-transatlantisk samarbejde som specielt Danmark ønsker at sætte fokus på.

"På sidste NORDEFCO-møde markerede den amerikanske forsvarsminister Mattis, at USA ønsker ekstra fart på samarbejdet med de nordiske lande. For mig at se er flere fælles øvelser et oplagt sted at starte", siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Det er det første møde i NORDEFCO under norsk formandskab. Øvrige punkter på dagsordenen er bl.a. NATO-øvelsen Trident Juncture, der finder sted i Norge til efteråret, hvor også Danmark deltager.

Endvidere vil de nordiske lande fortsætte arbejdet med at forenkle adgangen til hinandens territorium samt begynde arbejdet med en ny vision for det nordiske forsvarssamarbejde.