Forsvarsministeriet er i dag meget opmærksomme på støjen fra F-16-flyene og de kommende F-35-fly. Vi gennemfører nye støjberegninger på alle flyaktiviteter for såvel F-16 og F-35, så der skabes størst mulig åbenhed over for naboerne og så det fulde støjbillede kan vises. Arbejdet med de endelig flystøjsberegninger, der vil indeholde både gennemsnitsstøj og maksimalstøj, er godt i gang og vil være færdige i løbet af 2018.
 
Arbejdet med at forberede en anlægslov for Flyvestation Skrydstrup i forbindelse med implementering af det nye F-35 kampfly er også i gang. Her vil grundige terminal- og flystøjberegninger indgå i forberedelserne af planlægningsgrundlaget.

Anlægsloven vil være en åben proces med en offentlig høring, hvor borgere og andre interesserede vil få mulighed for at give deres holdning til kende, inden loven fremsættes i Folketinget. Der gennemføres også i forbindelse med anlægsloven en miljøkonsekvensvurdering, der udover støj også ser på en række andre natur- og miljøforhold. Der er mulighed for frem til 31. juli at give input til, hvilke emneområder der bør indgå i miljøkonsekvensvurderingen. 

Forsvarsministeriet vil ikke ekspropriere som følge af flystøj fra F-35-projektet. Ingen naboer vil derfor blive tvunget til at flytte fra området. I stedet bliver der lavet en kompensationsmodel, så støjramte borgere kan få tilskud til at støjsikre boligen eller få tilbud om at blive frivilligt opkøbt alt efter omfanget af støjbelastningen.

Inddragelse af naboerne er en central del af hele F-35-projektet, og Forsvarsministeriet har derfor flere gange holdt borgermøder med naboerne, der har kunnet stille spørgsmål til støjgener og det kommende F-35-projekt.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

"Vi er i dag meget opmærksomme på støj fra F-16-flyene og de kommende F-35-fly på Flyvestation Skrydstrup. Vi laver grundige beregninger af flystøjen, som vi vil lægge åbent frem. Borgerne bliver løbende inddraget i arbejdet. Det står allerede nu klart, at ingen vil blive tvunget til at flytte som følge af flystøjen. Afhængig af støjbelastningen forventer vi at tilbyde enten frivilligt opkøb eller tilskud til støjsikring."