Forsvarsministeriet spiller naturligt en central rolle, når det handler om at forsvare Danmark. Det gælder ikke mindst på cyber- og informationssikkerhedsområdet, hvor Danmark som et af verdens mest digitaliserede lande er særligt udfordret.

I Forsvarsministeriets Informationssikkerhedsstrategi 2018-2020 kan man blandt andet læse, hvordan ministeriet som koncern for over 20.000 medarbejdere de kommende år vil arbejde med at beskytte koncernens informationer.

Danmark har samtidig et ansvar over for sine internationale alliancepartnere for at beskytte de informationer, som vi deler med hinanden. Det ansvar udgør grundlaget i informationssikkerhedsstrategi.

Forsvarsministeriets Informationssikkerhedsstrategi 2018-2020

Informationssikkerhedsstrategien henvender sig til alle ansatte i koncernen såvel som til interessenter og samarbejdspartnere inden for andre sektorer i det danske samfund.