Modtagerne af Frivilligprisen for 2017 er Per Skou Christensen, frivillig i Marinehjemmeværnet, og Gruppen af Robust Borger Undervisere under Beredskabsforbundet.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Begge er meget værdige modtagere af årets frivilligpris. De har ydet en indsats, hvor de på hver sin måde har taget ansvar for andre mennesker og for Danmark som helhed. Frivillige er vigtige forbilleder, der inspirerer andre og er det stærke kit, der er med til at binde vores land sammen.”

78-årige Per Skou Christensen har været en ildsjæl for Marinehjemmeværnet siden 1984, hvor han begyndte som fartøjsmester i Faaborg.

”Per Skou Christensen har igennem årene opbygget en enorm ekspertise inden for Marinehjemmeværnets område, og han er den livline, man ringer til lørdag aften, når teknikken på et fartøj driller og alle andre muligheder er prøvet. Det er folk som ham, der er med til at gøre vores hjemmeværn stabilt og en troværdig del af det danske forsvar og beredskab. Og så er han et glimrende eksempel på, at frivilligt arbejde ikke handler om alder, men om engagement,” siger Claus Hjort Frederiksen.


Modtager af Frivilligprisen 2017 Per Skou Christensen. Foto: Forsvarsministeriet.

Gruppen af Robust Borgere Undervisere består af 71 frivillige undervisere, der arbejder frivilligt i hele landet med at gøre danskerne i stand til at forebygge ulykker i hverdagen.

”Deres indsats er meget prisværdig, selvom den er svær at måle og veje. For mens vi har tal og statistikker på hjertestop og genoplivninger herhjemme, har vi ikke altid noget billede af, hvor mange brande og ulykker, der forhindres, selvom deres undervisning af danskerne er med til at sikre, at de aldrig opstår. Men hos mig er der ingen tvivl om deres betydning for vores trygge og sikre samfund her i Danmark, siger Claus Hjort Frederiksen.


Modtager af Frivilligprisen 2017 Gruppen af Robust Borger Undervisere under Beredskabsforbundet. Foto: Forsvarsministeriet.

Om Frivilligprisen
Årets frivilligpriser består af en pris, som kan tildeles frivillige eller frivillige enheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet.

Formålet med uddelingen af årets frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

Frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet samt virksomheder med tilknytning til Virksomhedshjemmeværnet kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til Årets Frivilligpriser.

Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for årets frivilligpriser. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren i marts-april måned.