Forsvarsministeren udtaler i den forbindelse:

”Jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at Østre Landsret i dommen når frem til, at de danske soldater ikke udsatte irakerne for nogen form for overgreb i forbindelse med operationen.

Men jeg kan allerede nu slå fast, at Forsvarsministeriet vil anke dommen.

Den retstilstand, som dommen udtrykker, er problematisk, for den vil sætte Danmark i en meget vanskelig situation, når vi udsender soldater.

Når vi udsender danske soldater, så sker det til stater, der er hærget af krige og konflikter. F.eks. Irak, Afghanistan og Mali. Og i disse lande er der nærmest pr. definition ikke styr på menneskerettighedssituationen.

Dommen opstiller på visse områder standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til.

Og det kan i visse situationer betyde, at vi ikke kan bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen – og dermed menneskerettighedssituationen – i konfliktramte lande. Det tror jeg ikke er til gavn for nogen.”