Og konklusionen er klar: Laila Reenberg har ikke overtrådt Forvaltningslovens inhabilitetsregler, idet hun “både generelt og konkret har oplyst om sit forhold til Anders Friis samt om, at hun opfattede sig som inhabil,” skriver Kammeradvokaten, der har undersøgt i en periode fra 2006 og frem til i dag.

“Det er Kammeradvokatens konklusion, at der til håndtering af Laila Reenbergs inhabilitet korrekt blev truffet beslutning om en ordning, hvor sager om Anders Friis konkrete personaleforhold blev udført af medarbejdere i hhv. Forsvarsministeriets departement eller Forsvarsministeriets Personalestyrelse med direkte reference til en for Laila Reenberg overordnet chef i Forsvarsministeriets departement,” hedder det i notatet. “Det er Kammeradvokatens konklusion, at Laila Reenberg således har været opmærksom på reglerne om inhabilitet, og hun har i almindelighed fulgt disse konkret ved at undlade at medvirke i alle sager, som vedrører Anders Friis, samt at disse er henlagt til en overordnet til afgørelse.”

Personaledirektør Laila Reenberg er glad for Kammeradvokatens konklusion.

”Jeg har altid gjort mig umage med at overholde inhabilitetsreglerne i forhold til ansættelser og udnævnelser og ikke blande tingene sammen – mit ægteskab taget i betragtning,” siger Laila Reenberg. “Så jeg er glad for Kammeradvokatens konklusion, det siger sig selv. Men jeg er også nødt til at tilføje, at jeg ikke er overrasket."

Kammeradvokatens notat kan læses her, idet personfølsomme oplysninger er slettede.