Valutakurssikringen blev foretaget i løbet af januar 2018, hvor Nationalbanken på vegne af Forsvarsministeriet kurssikrede 3,7 milliarder dollar i markedet til en lavere valutakurs, end der var lagt til grund i aktstykket for kampflyanskaffelsen.

Det betyder, at de forventede samlede udgifter til at købe 27 F-35-kampfly falder. Baseret på de nuværende skøn er der tale om et fald i størrelsesordenen én milliard kroner i forhold til aktstykket.

Det medfører, at der nu er en større robusthed til at kunne håndtere øvrige usikkerheder og risici, som der naturligt er knyttet til så stor en investering. Kurssikringen betyder samtidig, at en af de største økonomiske risici i forbindelse med kampflyanskaffelsen nu er væsentligt reduceret.

Med det øgede råderum i økonomien er der desuden plads til at rumme merudgifterne ved at flytte F-35-komplekset til et andet sted på Flyvestation Skrydstrup, hvor flyene vil være til mindre støjgene for beboerne i området, og hvor understøttelsen af den operative opgaveløsning forbedres. Flytningen har en forventet merpris på ca. 260 millioner kroner.

Forsvarsministeriet er i gang med at konsolidere den samlede kampflyøkonomi på baggrund af valutakurssikringen med henblik på at forelægge et orienterende aktstykke for Folketingets Finansudvalg.

Der har været et godt samarbejde mellem Forsvarsministeriet og Nationalbanken gennem hele forløbet med kurssikringen, der er gennemført hurtigere end forventet.