På mødet vil forsvarsministeren bl.a. understrege behovet for, at NATO står samlet, og han vil slå fast, at der er behov for en nuanceret debat om, hvordan byrderne fordeles i NATO.

”Det er meget vigtigt, at vi undgår den unuancerede debat om, hvem der bruger mest af BNP på forsvar. Investeringer i forsvaret og politisk villighed til at bidrage til operationer er en mindst ligeså vigtig del af regnestykket. Dermed ikke sagt, at de europæiske nationer ikke skal fortsætte den positive udvikling med øgede forsvarsbudgetter. Det, er vi alle enige om, er nødvendigt. Samtlige allierede har hævet forsvarsbudgetterne, og dermed lever vi op til vores forpligtelser overfor NATO”, siger Claus Hjort Fredriksen.

På mødet skal NATO landenes forsvarsministre ud over byrdedeling også drøfte NATO-EU samarbejdet og NATO’s afskrækkelsestiltag.