Strategien lægger op til at fortsætte regeringens udenrigspolitiske prioriteter på en række områder men også at tydeliggøre de væsentligste udfordringer, fokusområder og initiativer.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtalte:

”Verden i dag er et bedre sted at leve i end nogensinde før. Men det er samtidig en langt mere uforudsigelig verden. De globale magtforhold forskydes og det internationale regelbaserede samarbejde, der har været definerende for den globale udvikling er under pres. Den udvikling stiller krav til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi skal engagere os i verden omkring os, kæmpe for vores værdier og aktivt varetage vores interesser. Kun sådan kan vi sikre, at Danmark også fremadrettet vil være et af de frieste, tryggeste og rigeste samfund på kloden”.

Strategien lister de væsentligste emner for dansk udenrigspolitik som: Regelbaseret internationalt samarbejde; sikkerhed; Europa – et stærkt, slankt og effektivt EU; Flygtninge, migration og udvikling; økonomisk diplomati, strategiske partnerskaber og den nye digitale verdensorden; og Arktis.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtalte:

”Trusselsbilledet mod Danmark er meget komplekst og i mine øjne det mest uforudsigelige siden afslutningen på Den Kolde Krig. Det skyldes ikke mindst et aggressivt Rusland, omfattende cyberangreb, ustabilitet i Mellemøsten og Nordafrika og en fortsat terrortrussel mod Europa og Danmark. Det er derfor enormt vigtigt, at vi fastholder det amerikanske engagement i Europa gennem NATO, der fortsat er hjørnestenen i Danmarks sikkerhedspolitik. Vi skal samtidig styrke den europæiske sikkerhedsarkitektur og være på forkant i det internationale samarbejde om cybersikkerhed.”

Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtalte:

”Det er lykkedes at nedbringe tilstrømningen af asylansøgere og irregulære migranter til Danmark. Det betyder at vi nu kan bruge midler til at styrke indsatser i nærområderne. Vi skal i de kommende år bruge endnu flere kræfter på de langsigtede indsatser til at bekæmpe de grundlæggende årsager til irregulær migration og bidrage til bæredygtig og solid udvikling. Det kræver også at vi styrker indsatsen for piger og kvinders rettigheder, som er absolut centrale for at indfri verdensmålene”.

Strategien drøftes på en redegørelsesdebat i Folketinget torsdag den 22. november.

Find strategien på Udenrigsministeriets hjemmeside:
Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2019-2020