Et bredt flertal i Folketinget har givet samtykke til en udvidelse af Danmarks militære bidrag til den internationale koalitions kamp mod ISIL i Irak og Syrien. Dermed styrker Danmark sin militære indsats med yderligere to styrkebidrag i løbet af 2018. Det drejer sig om en sikrings- og bevogtningsdeling, der forventes udsendt inden for de kommende måneder. Hertil kommer, at Danmark igen vil stille et C-130J-transportfly til rådighed for den internationale koalition fra efteråret 2018.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:

”Efter mere end tre års indsats mod ISIL er terrorbevægelsen nu tvunget i knæ. Kampen er dog fortsat ikke slut. ISIL udgør fortsat en trussel og det er derfor afgørende, at vi gør arbejdet færdigt. Den styrkede danske militære indsats suppleres med et markant dansk civilt engagement, som bl.a. er med til at sikre, at de fordrevne irakere kan vende hjem. Jeg er derfor også meget tilfreds med, at der er bred opbakning i Folketinget til, at Danmark fortsat skal være blandt de toneangivende bidragsydere til kampen mod ISIL. Det er i vores klare egeninteresse.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

”Kampen mod terroristerne i ISIL er en sikkerhedspolitisk prioritet, og derfor er jeg glad for, at et stort politisk flertal støtter et styrket dansk militært bidrag i kampen mod ISIL. Koalitionens militære indsats i kampen mod ISIL vil i den kommende tid gå ind i en ny fase efter de markante fremskridt, der er opnået. Med beslutningen i dag vil Danmark også fremover bidrage med relevante militære bidrag, der er efterspurgt af koalitionen.”

Foruden en styrkelse af kampen mod ISIL har et bredt flertal i Folketinget også vedtaget regeringens beslutningsforslag om at stille danske militære bidrag til rådighed for NATO’s maritime Operation Sea Guardian i Middelhavet. Operationen har bl.a. til formål at bekæmpe maritim terror i Middelhavet samt opbygge og vedligeholde NATO’s maritime trusselsbillede i regionen.

I første omgang vil Danmark kunne stille det skibsbidrag, der i 2018 varetager kommandoen over NATO’s Fregatgruppe 1, til rådighed for Operation Sea Guardian, hvis NATO anmoder om det.

I den forbindelse udtaler udenrigsminister Anders Samuelsen:

”Ved at kunne bidrage til Operation Sea Guardian er Danmark med til at sikre, at trusler fra Middelhavsområdet ikke spreder sig til resten af Europa og til Danmark. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget i dag har bakket op om forslaget. Danmark står skulder ved skulder med vores NATO-allierede. Det er et fælles ansvar at skabe tryghed og sikkerhed i alliancen og i resten af verden. Med støtten til Operation Sea Guardian sender Danmark et vigtigt signal om, at vi er parate til at leve op til det ansvar.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen uddyber:

”Truslerne i middelhavsområdet er i dag mangeartede og udvikler sig hurtigt. Vores svar skal derfor være fleksibelt og tilpasses den konkrete trussel – her tænker jeg særligt truslen fra terrorisme. Jeg er derfor tilfreds med, at vi nu også fra dansk side vil kunne bidrag til NATO’s Operation Sea Guardian.”

Baggrund om indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien
Danmark har siden 2014 bidraget til den internationale koalitions samlede indsats mod terrorbevægelsen ISIL i Irak og Syrien. Koalitionen består af 74 medlemmer, heraf 70 lande og fire organisationer. Der er inden for de seneste år gjort markante fremskridt i kampen mod ISIL, og i efteråret 2017 lykkedes det irakiske sikkerhedsstyrker med hjælp fra koalitionen at tilføje ISIL en række afgørende nederlag, så terrorbevægelsen ikke længere kontrollerer større, sammenhængende geografiske områder i Irak. Den aktuelle danske militære indsats i kampen mod ISIL omfatter et træningsbidrag, et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker samt et radarbidrag. Hertil kommer et mindre antal stabsofficerer, der indgår i koalitionens forskellige militære hovedkvarterer. 

Baggrund om Operation Sea Guardian
Operation Sea Guardian erstattede i oktober 2016 NATO’s hidtidige antiterror-operation i Middelhavet, Active Endeavour, som blev iværksat efter terrorangrebet mod USA den 11. september 2001. Danmark har ved flere lejligheder bidraget militært til Operation Active Endeavour, bl.a. i form af de danske støtteskibe Absalon og Esbern Snare.

Den nye Operation Sea Guardian vil som udgangspunkt udføre de samme opgaver som den tidligere Middelhavs-operation, men har mulighed for at aktivere en række yderligere opgaver og udvide operationsområdet. Hensigten med den nye Operation Sea Guardian er dermed at imødegå et mere dynamisk sikkerhedsbillede i Middelhavsområdet.