Derudover har den danske regering, på seneste NATO-topmøde i juli, besluttet at forlænge støtten på samme niveau helt frem til og med 2024. Udenrigsministeren overbringer nyheden til den afghanske præsident Ghani under sit besøg i Afghanistan disse dage.

Den finansielle støtte på 308 mio. kr. til drift og udvikling af de afghanske sikkerhedsstyrker komplementerer den trænings-, rådgivnings- og støttemission danske soldater bidrager til.

Udenrigsministeren udtaler: ”Det er i dansk interesse, at vi fortsætter arbejdet mod et fredeligere Afghanistan. Derfor udmønter vi nu ekstramidler frem til 2020 til træning og andre omkostninger forbundet med politiet og militæret. Et fredeligere Afghanistan med mere stabilitet er en forudsætning for at imødegå migration og terrortruslen mod Vesten, Europa og Danmark”.

Af de godt 100 mio. kr. om året, vil 80 mio. kr. blive anvendt til lønninger til det afghanske politi og videreudvikling af de ansvarlige politimyndigheder. Udenrigsministeren peger på, at udviklingen på dette område går i den rigtige retning: ”Vi kan se, at vores indsats gør en forskel. Korruptionsbekæmpelse er et af de danske fokusområder, og her kan vi konkret se, at det med dansk medfinansiering er lykkedes at mindske korruptionen i politistyrken. Det betyder ikke, at politiet er fri for korruption, men det tyder på, at korruptionsbekæmpelsen bevæger sig i den rigtige retning. Den udvikling skal fortsætte for afghanernes skyld, men også fordi det giver mere stabilitet i landet, som er i Danmarks klare interesse”.

Danmarks støtte til det afghanske politi de seneste 10 år, har bl.a. bidraget til, at mere end 90 procent af de ansatte politifolk er nu registreret ved hjælp af fingeraftryk og andre biometriske data, og langt de fleste modtager deres løn elektronisk, så den ikke forsvinder undervejs til modtageren. Det har resulteret i betydelige besparelser, som i den kommende fase bruges på at styrke andre dele af lov og orden.

Forsvarsministeren fremhæver, at både de danske udsendte styrker til Afghanistan og en del af det finansielle bidrag fokuserer på det afghanske officersakademi i Kabul: ”Med indsatsen er vi med til at træne nye generationer af afghanske officerer, så de selv bliver i stand til at tage vare på landets sikkerhed. Et stabilt Afghanistan er i vores interesse, da et ustabilt Afghanistan giver frit lejde for terrorgrupper, der kan ramme os her i Europa. Med yderligere finansiel støtte kan vi også styrke undervisning i menneskerettigheder og krigens love både på officersakademiet og i andre dele af det afghanske forsvar”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Foruden støtten til det afghanske politi og det afghanske officersakademi støttes også projekter i rammen af en NATO-ledet fond for det afghanske militær, samt et dialogprojekt, der skal fremme forståelsen mellem afghanske og pakistanske forsvarsmiljøer. Støtten til sikkerhedsstyrkerne gives i tillæg til den almindelige udviklingsbistand og humanitære hjælp.

Yderligere information:
Presserådgiver for udenrigsministeren Anne Ege, +45 41532526
Pressevagten, Forsvarsministeriet, +45 72810400