De tidligere ISIL-besatte områder i Irak er efterladt med enorme mængder sprængstof. ISIL har bl.a. gemt miner i møbler, legetøj og skolebøger for dermed at fortsætte deres terror efter befrielsen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

”ISIL’s terrorregime har medført enorme ødelæggelser i Irak, og deres omfattende brug af sprængstoffer og miner har fortsat store konsekvenser for lokalbefolkningen. Med det nye danske bidrag hjælper vi med at øge sikkerheden i Irak, så hjælpeorganisationer kan få adgang til områderne, og der kan etableres basal infrastruktur såsom el, vand og sundhedsydelser. Samtidig understøtter vi indsatsen for at sikre, at flere fordrevne kan vende hjem. Det nye bidrag bekræfter det stærke danske engagement i Irak.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Danmark og de øvrige lande i koalitionen har bragt ISIL’s selverklærede kalifat til fald. Det betyder dog ikke, at den brutale terrororganisation er neutraliseret, og derfor bekæmper koalitionen fortsat ISIL aktivt i både Irak og Syrien. Det er dog ikke nok at bekæmpe ISIL militært, vi skal også hjælpe irakerne med at skabe sikkerhed og stabilitet. Jeg finder det meget positivt, at vi fra dansk side kan bidrage til minerydningsindsatsen, og på et møde i Ottowa i Canada med koalitionens øvrige kernelande har jeg præsenteret bidraget, og jeg har slået fast, at Danmark forsat vil støtte indsatsen mod ISIL både militært og med humanitære bidrag.

FN’s minerydningsorganisation har siden 2015 på baggrund af en anmodning fra den irakiske regering ydet støtte til stabiliseringen af befriede områder i Irak.

Baggrund
Danmarks indsats i Irak og Syrien er en del af et bredt dansk engagement, der bl.a. omfatter freds- og stabiliseringsindsatser, militære operative bidrag og humanitære bidrag. Støtten til minerydningsindsatsen i Irak knap 20 mio. kr. finansieres med midler fra den interministerielle Freds- og Stabiliseringsfond, som både Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet bidrager til. Der er tale om en ekstraordinært Bidrag, der udmøntes gennem det regionale freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak (2016-2018), som har et samlet budget på 557 millioner kroner. I alt vil Danmark nu støtte forskellige minerydningsaktiviteter i Irak og Syrien med 144 mio. kr. i rammen af freds- og stabiliseringsprogrammets treårige forløb.