Formålet er at bidrage til en reduktion af regional usikkerhed, terrorisme, migration og den længerevarende flygtningekrise. Indsatserne vil imødekomme akutte stabiliseringsbehov og hjælpe til at sikre en varig fred i Irak og fremme en inklusiv politisk løsning på konflikten i Syrien.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

”Koalitionen imod ISIL har drevet terrororganisationen ud af langt de fleste af de områder, de kontrollerede. Vi kan være stolte af den rolle, det danske forsvar har spillet i den opgave. Men indsatsen er ikke slut. Hvis vi skal bekæmpe ekstremisme og terrorisme i det lange løb, og hvis vi skal forhindre nye flygtningestrømme, er der behov for en stærk og dedikeret stabiliseringsindsats. Ellers risikerer vi, at ISIL vender tilbage om kort tid. Derfor er jeg glad for, at vi i dag kan løfte sløret for et nyt stabiliseringsprogram.

Programmet vil blandt andet bidrage til minerydning i Irak, så flygtningene kan vende tilbage. I Syrien, der stadig er fanget i en brutal borgerkrig, vil vi have fokus på at hjælpe den politiske proces på vej. Og på indsatser for at retsforfølge dem, der begår krigsforbrydelser og overgreb. Det er i vores klare nationale interesse at bidrage til de dagsordener.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Nu hvor ISIL militært er trængt tilbage i Irak og Syrien, er det vigtigt, at vi også hjælper med at skabe stabilitet i Irak og forsøger at fremme en politisk løsning på konflikten i Syrien. Europa og Danmarks sikkerhed påvirkes af konflikter og ustabilitet langt fra Danmarks grænser. Derfor har vi også en interesse i at fortsætte stabiliseringsindsatserne i disse ustabile stater for at mindske bl.a. terrorisme og flygtningekriser.”

Baggrund
Den 1. januar 2019 igangsættes et nyt regionalt freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak for perioden 2019 – 2021. Freds- og stabiliseringsaktiviteterne er et element i en bredspektret dansk indsats i regionen, der desuden omfatter militære operative bidrag og humanitære bidrag.

Indsatserne i det nye program omfatter bl.a. støtte til minerydningsaktiviteter, støtte til etablering af basal infrastruktur, bidrag til forsoningsindsatser og støtte til sikkerhedssektorreformer.

Stabiliseringsprogrammet har et samlet budget på 397 millioner kroner og finansieres med midler fra den interministerielle Freds- og Stabiliseringsfond, som Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet bidrager til.

Stabiliseringsindsatser i både Syrien og Irak er risikofyldte, og den hastige udvikling på jorden i særligt Syrien betyder, at de danskstøttede indsatser vil blive monitoreret tæt og justeret løbende i nødvendigt omfang.

For yderligere oplysninger kontakt:
Udenrigsministeriet: Presserådgiver Kasper Thams Olsen, 61 97 90 31
Forsvarsministeriet: Pressevagt, tlf.: 72 81 04 00