Statsminister Lars Løkke Rasmussen har på det uformelle EU-topmøde i Salzburg præsenteret en plan for en markant forøgelse af Danmarks bidrag til EU’s grænseagentur, Frontex. Planen rummer tilbud om udsendelse af kapaciteter fra både Forsvaret og Rigspolitiet.

Danmark ønsker at tilbyde en patruljebåd med mandskab fra politiet og Forsvaret i op til et år, udsendelse af overvågningsfly, et køretøj med termisk udstyr i op til seks måneder og en heartbeat-detektor. Bidragene skal fra 2019 yde støtte til Frontex’ indsats til bekæmpelse af irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet i Middelhavsområdet. Patruljebåden forventes udsendt til Frontex Joint Operation Poseidon i Grækenland på baggrund af drøftelse i Det Udenrigspolitiske Nævn den 21. september.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Det er helt afgørende, at vi har kontrol med, hvem der rejser ind i Europa - ikke mindst for at bremse tilstrømningen af irregulære migranter. Det er en af Frontex' kerneopgaver at styrke kontrollen med de ydre grænser, og den kerneopgave skal Danmark selvfølgelig bidrage til. Jeg er derfor glad for, at vores bidrag til Frontex forøges markant i 2019. ”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Det er vigtigt, at Danmark bidrager til EU’s håndtering af migration og viser, at vi tager vores del af ansvaret. Jeg er derfor glad for, at der i Forsvaret og Hjemmeværnet er kapaciteter, som også kan anvendes til de opgaver. Kapaciteterne er relevante og efterspurgte, og samarbejdet med politiet giver et optimalt mix af de kompetencer, der er nødvendige for at løse opgaverne.”

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at politiet med blandt andet nyindkøbte heartbeat scannere og mandskab står klar til at yde markant og solid støtte til EU’s kontrol med de ydre grænser. I EU skal vi stå skulder ved skulder for at sikre en effektiv indsats ved EU’s ydre grænser. Danmark løfter sin del af ansvaret, og netop derfor øger politiet igen i 2019 sit bidrag til EU’s grænseagentur.”

Baggrund for Danmarks bidrag til Frontex
Danmark ønsker at vise effektiv solidaritet via et styrket bidrag til at forstærke EU’s ydre grænser i lyset af de store udfordringer fra irregulær migration. Danmark har tidligere bidraget til Frontex. I år har Forsvarets Challenger-fly været udsendt to gange af 30 dages varighed i hhv. januar og juni og udsendes i yderligere 30 dage i november. I 2017 var flyet udsendt i to perioder af 31 dages varighed og var i 2015 udsendt i sammenlagt 40 dage. Derudover bidrog Beredskabsstyrelsen med kontormoduler til Frontex i perioden 2010-2016.

Foruden materielbidrag bidrager Forsvaret og politiet også med personel til Frontex svarende til sammenlagt ca. 40 årsværk i 2018, hvilket ventes videreført i 2019. Personelbidraget fra politiet består af politifolk til varetagelse af grænsekontrolopgaver og tolke, mens Forsvaret bidrager med ubevæbnet og primært civilt personel til registrering af irregulære migranter.

Hverken rets- eller forsvarsforbeholdet hindrer Danmark i at deltage i Frontex-samarbejdet, idet Frontex er en videreudvikling af Schengen-samarbejdet, som Danmark er en del af.