Regeringen har besluttet at udsende Forsvarets Challenger-fly til støtte for det europæiske grænseagentur Frontex’ grænseovervågning i Middelhavet i yderligere to måneder i 2018.

Forsvarsministeren har på vegne af regeringen orienteret Udenrigspolitisk Nævn om beslutningen i dag. Challenger-flyet vil blive udsendt til Frontex to gange for en periode på 30 dage i henholdsvis juni og november. Dette ligger ud over de 31 dages udsendelse af Challenger-flyet, som Danmark bidrog med tidligere i år. Det danske bidrag vil skulle foretage overvågningsflyvninger i Frontex’ operationsområde i Middelhavet.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:

”Med dette bidrag demonstrerer vi endnu en gang, at Danmark tager ansvar internationalt. Det kræver en fælles europæisk indsats at håndtere de fortsatte udfordringer fra migration. Vores Challenger-bidrag udgør et vigtigt og værdsat bidrag til Frontex’ arbejde. Bidraget skal ses som et led i Danmarks brede indsats på migrationsområdet, der også omfatter indsatser for at imødegå de grundlæggende årsager til migration. Regeringen arbejder i den sammenhæng målrettet med udviklingssamarbejdet for at skabe bedre fremtidsudsigter for migranter i deres hjemlande.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Vi skal gøre, hvad vi kan for at stoppe migrationsstrømmen over Middelhavet mod Europa, så jeg er glad for, at vi tilbyder yderligere to måneders udsendelse af vores Challenger-fly. Flyet er i stand til at overvåge store havområder og indsamle vigtige informationer til brug for Frontex’ opgaveløsning”

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg udtaler:

”Jeg har selv været med på fly-patrulje over Middelhavet og har med egne øjne set, hvor vigtigt et arbejde Frontex gør for at vogte EU’s ydre grænse. Her kunne jeg se, hvor stor en forskel det gør i forhold til at spotte ulovlig trafik af migranter over Middelhavet. I den forbindelse fik Danmark stor ros for vores bidrag til grænsebevogtningen, og derfor er det for mig helt naturligt, at vi også stiller et dansk fly til rådighed her i 2018”.

Baggrund for Danmarks bidrag til Frontex
Danmark har ved flere tidligere lejligheder bidraget til Frontex’ indsatser for at sikre EU’s ydre grænser. I 2015 var Forsvarets Challenger-fly udsendt i sammenlagt 40 dage og i 2017 var flyet udsendt i to perioder af hver 31 dages varighed. Derudover bidrog Beredskabsstyrelsen med kontormoduler til Grækenland i 2015.

I 2018 har Forsvaret bidraget med et Challenger-fly i 31 dage fra starten af januar. Med det aktuelle bidrag på yderligere 60 dages udsendelse vil Forsvaret sammenlagt bidrage med Challenger-kapacitet til Frontex i 91 dage i 2018.

Foruden Challenger-flyet bidrager Forsvaret og politiet med personel til Frontex svarende til sammenlagt ca. 40 årsværk i 2018. Bidraget vil bestå af ubevæbnet og primært civilt personel til registrering af migranter og flygtninge.

Forsvarsforbeholdet forhindrer ikke Danmark i at deltage i Frontex-samarbejdet, idet Frontex er en videreudvikling af Schengen-samarbejdet, som Danmark er en del af.