Danmark annoncererede på topmødet et bidrag på 99 mio. kr. over en tre-årig periode til regionale freds- og stabiliseringsindsatser. Fokus for indsatserne vil bl.a. være på bekæmpelse af organiseret kriminalitet, terrorisme, styrkelse af retssektoren og indsatser, der har til formål at støtte op omkring G5 fællesstyrken. Derudover annoncerede Danmark et bidrag på 7,5 mio. kr., der tager sigte på at gøre G5 styrken direkte operativ. Begge bidrag er finansieret over Freds- og Stabiliseringsfonden, der indeholder midler fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

”Danmark sender i dag et klart signal om, at vi vil bidrage aktivt til stabilisering og udvikling af Sahel-regionen. Med Libyens sammenbrud og ustabilitet i Nordafrika er terrorisme, radikalisering og irregulær migration i Sahel udfordringer, der direkte berører os i Europa og Danmark. Hvis vi ikke får håndteret de store stabilitetsudfordringer i Sahel vil det have direkte konsekvenser også for Danmark i form af øgede migrantstrømme og risiko for spredning af ekstremisme og terrorisme. Så vi har en fælles interesse med Sahel-landene i at få adresseret udfordringerne. Det er derfor vi nu styrker indsatsen yderligere.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Europa og Danmarks sikkerhed påvirkes også af konflikter og ustabilitet langt fra Danmarks grænser. Derfor har Danmark også en interesse i at engagere sig i Sahel-regionen og bidrage til at opbygge en regional kapacitet, så landene selv kan tage hånd om deres egen sikkerhed. G5 fællesstyrken er et regionalt initiativ, der har netop det formål, og derfor er det relevant for Danmark at støtte op om initiativet.”

Danmark har forud for topmødet bidraget aktivt til at sætte fokus på vigtigheden af at fremme respekten for menneskerettighederne og styrke tilliden mellem sikkerhedsstyrkerne og lokalbefolkningen. Danmark var sammen med EU, Nederlandene og Sverige vært for en højniveaukonference den 22. februar med deltagelse af bl.a. Malis, Nigers og Burkina Fasos udenrigsministre, forsvarsministre fra Sahel-regionen og styrkechefen for G5 fællesstyrken. Udviklingsminister Ulla Tørnæs deltog i åbningen af konferencen.

Baggrund:
Danmarks indsats i Sahel-regionen er en del af et bredt og samtænkt dansk engagement, der bl.a. omfatter langsigtet udviklingssamarbejde med Mali, Burkina Faso og Niger (ca. 550 mio. kr. om året).

Freds- og Stabiliseringsfonden er en interministeriel fond, der blev etableret i 2010 med midler fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Med midler fra fonden finansieres samtænkte freds- og stabiliseringsindsatser i skrøbelige og konfliktramte lande. Freds- og stabiliseringsindsatserne skal bidrage til at forebygge konflikter i skrøbelige lande og regioner samt stabilisere områder, der er eller har været ramt af konflikt.