Forsvarsministeriet har bedt Forsvarschefen om en redegørelse i sagen om, hvorvidt Chefen for Hærstaben har søgt at påvirke sin hustrus karriereforløb. Endvidere har Forsvarets Auditørkorps indledt en forundersøgelse med henblik på at fastslå, om der er grundlag for en strafferetslig efterforskning.

I lyset af nye oplysninger, der er fremkommet de seneste dage, som kunne pege på, at Chefen for Hærstaben har handlet i modstrid med forvaltningslovens regler om inhabilitet, har Forsvarsministeriet efter aftale med Forsvarschefen valgt at tjenestefritage chefen for Hærstaben.