Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, og Liberal Alliance har indgået aftale om at forlænge aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 (tolkeaftalen) frem til udgangen af 2020.

Behovet for en eventuel yderligere forlængelse af aftalen efter 2020 vil blive vurderet inden udgangen af 2020.

Tolkeaftale og tillægsaftaler vedr. forlængelse af tolkeaftale efter 2019

For nærmere detaljer om status for behandling af tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan, henvises til Forsvarets hjemmeside.

Nedenstående dokumenter er sammenfattet i ovenstående samlefil.

  • Tillægsaftale vedr. forlængelse af tolkeaftale (til 2019)
  • Tillægsaftale vedr. forlængelse af tolkeaftalen (til 2018)
  • Forlængelse af "Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte" (til 2017)
  • Forlængelse af "Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte" (til 2016)
  • Tillæg til "Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan" (vedr. tværministeriel task force)
  • Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte