Minerydning i Syrien og Irak, konfliktløsning i grænseområdet mellem Burkina Faso, Mali og Niger og reformer af Ukraines væbnede styrker er blot nogle eksempler på de aktiviteter, Danmark i 2018 har støttet gennem det samtænkte freds- og stabiliseringsengagement i verdens brændpunkter.

Rammen for de indsatser er Freds- og Stabiliseringsfonden, der finansieres af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, men implementeres af en række forskellige myndigheder, herunder Justitsministeriet, og i samarbejde med internationale partnere. Fondens brede spektrum af indsatser understøtter regeringens udenrigs-, forsvars-, sikkerheds- og udviklingspolitiske prioriteter, særligt i Syrien og Irak, Afghanistan, Ukraine, Sahel-regionen og Afrikas Horn.

Årsrapporten gennemgår Danmarks centrale stabiliseringsindsatser. Med en øget ramme i 2019 fortsætter regeringen sit bidrag til at forsøge at skabe fred og stabilisere konfliktramte og skrøbelige lande og regioner.

Find oversigt over årsrapporterne Danmarks Samtænkte Freds- og Stabiliseringsindsatser 

 
Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:
”Freds- og Stabiliseringsfonden er et stærkt værktøj for regeringen til at imødegå ustabilitet, skrøbelighed og konflikt i verdens brændpunkter. Vores indsatser er med til at udmønte regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2019-2020. Med stabiliseringsindsatsen går Danmark forrest under vanskelige forhold i Syrien, Irak, Ukraine, Afghanistan, Sahel og på Afrikas Horn. Eksempelvis har vi i Syrien og Irak støttet stabiliseringsindsatser såsom minerydning i områder befriet fra ISIL, så internt fordrevne har mulighed for at vende tilbage samt støttet FN’s bestræbelser på at fremme en inkluderende politisk løsning på konflikten i Syrien og et mere stabilt Irak. Vores indsatser er dermed med til at imødegå opblomstringen af terrorgrupper og nye migrationsstrømme. Det er godt for Europa og godt for Danmark.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:
”Vi besluttede sidste år som en del af Forsvarsforliget 2018-2023 at øge Forsvarsministeriets bidrag til Freds- og Stabiliseringsfonden gradvis i løbet af forligsperioden. Jeg ser Forsvarsministeriets bidrag som væsentligt for danske stabiliseringsindsatser, fordi vi har nogle særlige kompetencer, når det kommer til militærfaglige og forsvarsmæssige indsatser som træning i militære færdigheder eller rådgivning om opbygning af styrker. Sådanne særlige kompetencer er af stor merværdi i ustabile områder i krisesituationer, men også ved langsigtet planlægning for at skabe sikkerhed og udvikling.”

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:
”Danmark har en klar interesse i at bidrage til øget sikkerhed i konfliktramte områder i verden, da det kan have direkte indflydelse på sikkerheden herhjemme. Rigspolitiet har i løbet af 2018 øget antallet af politirådgivere og politiinstruktører, der udsendes til krisestyringsmissioner, stabiliseringsindsatser og undervisningsopgaver i bl.a. Irak, Ukraine, Somalia og Syrien. Derudover har Politiets Efterretningstjeneste som led i programmet for Afrikas Horn i længere tid samarbejdet med Kenya, hvilket bl.a. har resultatet i, at Kenya nu anvender dele af den danske forebyggelsesmodel til tidlig påvisning og håndtering af radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi kan i den grad være stolte af, hvordan dansk politi igen i 2018 har bidraget til øget sikkerhed og forebyggelse i skrøbelige og konfliktramte lande”.


For yderligere oplysninger kontakt:
Udenrigsministeriet: Presserådgiver Kasper Thams Olsen, 61979031
Forsvarsministeriet: Pressevagt, 72 81 04 00
Justitsministeriet: Presse- og kommunikationsrådgiver Jakob Kronborg, 50 85 21 72