Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil styrke det nordiske forsvarssamarbejde. På en sikkerhedskonference mandag præsenterer han derfor fire konkrete initiativer for sine nordiske kolleger om forøgede ressourcer, fælles øvelser og forøget uddannelse og diplomati.

”Det ligger mig meget på sinde at arbejde for et styrket nordisk forsvarssamarbejde. Det har tidligere heddet sig, at Danmark var fodslæbende i det nordiske forsvarssamarbejde. Det indtryk vil jeg gerne gøre op med,” siger Claus Hjort Frederiksen og fortsætter: ”Med den nye Vision for NORDEFCO, Vision 2025, er der skabt et godt grundlag for et styrket samarbejde, som ikke blot omhandler et forbedret samarbejde i fredstid, men også under krise og konflikt. Jeg er optaget af, at Visionen nu gøres til virkelighed, og at de konkrete mål, der er opstillet, gennemføres. Det er et arbejde, der starter nu, og som vil fortsætte, når Danmark overtager formandskabet af NORDEFCO i 2020,” siger Claus Hjort Frederiksen.

De fire initiativer, som Claus Hjort Frederiksen vil arbejde for, er: 
 

 • Øge personelressourcer til det nordiske område i Forsvarsministeriet:

  Den sikkerhedspolitiske udvikling gør det nødvendigt for Danmark at fokusere på sikkerheden i vores eget nærområde. Dette er afspejlet i forsvarsforliget. I tråd hermed følger også et øget fokus på det nordiske forsvarssamarbejde. Derfor skal personelressourcerne i Forsvarsministeriet styrkes på dette område.
   
 • Udpegning af en rejsende nordisk forsvarsattaché: 
   
  Den pågældende skal placeres i København og kan dække aktiviteter og udviklinger i de øvrige nordiske lande. Der er tale om en ordning, som vil være fleksibel, effektiv og samtidig ikke for dyr. 
   
 • Arbejde for nordisk fokus i NATO-øvelser: 
   
  For at sikre interoperabilitet mellem de nordiske styrker er det vigtigt med fælles træning, som det var tilfældet under den nyligt gennemførte øvelse, Trident Juncture, i Norge. Selvom det var en NATO øvelse, deltog både Sverige og Finland med substantielle bidrag i øvelsen. Danmark skal arbejde for øvelser med USA og NATO i det nordiske område, herunder i Østersøen. Danmark skal deltage i relevante øvelser i nordiske lande.
   
 • Udvikle et styrket nordisk forsvarsakademisk netværk:

  Den generelle viden om det nordiske forsvarssamarbejde på f.eks. officersuddannelsen skal styrkes. Dette kunne være i form af et fælles undervisningsmodul, som de nordiske forsvarsakademier kan benytte sig af. FAK kunne spille en rolle i udviklingen af et styrket nordisk forsvarsakademisk netværk.