Regeringen har i dag rådført sig med Det Udenrigspolitiske Nævn om militære bidrag til en europæisk-ledet maritim overvågningsmission i Hormuz-strædet. Det drejer sig om et stabsofficersbidrag fra begyndelsen af 2020 samt et fregatbidrag i fire måneder fra efteråret 2020.

Udenrigsminister Jeppe Kofod:

”Danmark er verdens 5. største søfartsnation. Vi har en særlig interesse i og et særligt ansvar for, at sikre maritim sikkerhed og fri sejlads – også i Hormuz-strædet. Derfor vil regeringen fortsætte sin aktive indsats for at mindske spændingerne i regionen. Nu også med et konkret bidrag i form af stabsofficerer og en fregat. Bidraget vil spille sammen med de øvrige indsatser i regionen, herunder den amerikansk-ledede maritime sikkerhedsindsats, IMSC. Indsatsen forventes desuden at blive suppleret af diplomatiske tiltag, der blandt andet vil sigte på at styrke dialogen om maritim sikkerhed i regionen.”

Forsvarsminister Trine Bramsen:

”Det er vigtigt, at Danmark som en markant søfartsnation med et stærkt Søværn tager et ansvar på os og bidrager til at stå op for principper, som vi tror på. Jeg er stolt af, at vores allierede kigger i vores retning, når de skal finde samarbejdspartnere til en opgave som denne. Det vidner om den store respekt, der hersker om vores dygtige soldater og vores robuste kapaciteter.”

Fakta om bidragene til Hormuzstrædet
De nye danske bidrag vil indgå i en europæisk-ledet mission i Hormuz-strædet. Bidraget vil bestå af et 1-2 personers stabsofficersbidrag til det fransk-ledede hovedkvarter i Abu Dhabi fra begyndelsen af 2020 og op til ca. 12 måneder frem samt et skibsbidrag, inklusive en helikopter og op til 155 personer, fra efteråret 2020 og ca. 4 måneder frem. Der vil blive fremsat forslag til folketingsbeslutning om skibsbidraget forud for dets udsendelse.

For yderligere presse:
Udenrigsministeriets pressevagt: +45 61 97 92 47
Forsvarsministeriets pressevagt: +45 72 81 04 00

This page in English