Det danske forsvar løser i dag en lang række vigtige opgaver i Grønland, og de kommende år skal Forsvarets tilstedeværelse i Arktis styrkes endnu mere.

Regeringen ønsker samtidig at styrke forholdet til Grønland, blandt andet med en tættere og mere regelmæssig politisk dialog med Selvstyret om forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Mandag og tirsdag i næste uge er forsvarsminister Trine Bramsen i Grønland, hvor hun får lejlighed til at besøge udsendte fra Forsvaret og samtidig mødes med centrale grønlandske minisitre.

Trine Bramsen siger:

”Forsvaret løser i dag rigtig mange vigtige opgaver i og omkring Grønland – til vands, til lands og i luften. I samarbejde med Grønland ønsker vi at vi styrke Forsvarets opgaveløsning endnu mere de kommende år og forhåbentlig også få flere grønlændere til at blive en del af forsvaret og beredskabet. På den måde styrker vi båndene i Rigsfællesskabet til gavn for vores fælles sikkerhed og tryghed i en tid, hvor interessen for Arktis er rigtig stor mange steder i verden.”

Under besøget i Nuuk skal Trine Bramsen blandt andet mødes med Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, og Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Karl Frederik Danielsen.

Blandt Forsvarets bidrag i Grønland besøger hun blandt andet Arktisk Kommando og inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen i Nuuk samt Luftgruppe Vest i Kangerlussuaq.

Forsvaret hævder i dag Kongerigets suverænitet i og omkring Grønland og gennemfører livsvigtige eftersøgnings- og redningsaktioner til havs. I en række konkrete tilfælde har Forsvaret og beredskabet ydet afgørende hjælp – herunder i forbindelse med tsunamien i 2017 og naturbranden i sommer i Vestgrønland.

”Jeg er meget imponeret over, hvor mange og hvor vigtige opgaver vores folk fra Forsvaret løser i Grønland. De er i visse tilfælde forskellen mellem liv og død, og jeg ser frem til at få et endnu bedre indblik i deres arbejde, når jeg møder dem ansigt til ansigt i næste uge," siger Trine Bramsen.