Selv om situationen generelt er anspændt og sikkerheden i store dele af landet udfordret, gav besøget Trine Bramsen et godt førstehåndsindtryk af de omkring 155 danske soldaters opgaver og betydning i den afghanske hovedstad Kabul.

”Vores danske soldater yder en enestående indsats for at sikre stabilitet i landet. Deres bidrag bliver rost i store vendinger af vores allierede, hvilket understreger, at de er og kan noget helt særligt. Jeg er stolt over dem og det, de kan.”

I september strandede forhandlingerne om fremtidens Afghanistan mellem USA og Taliban, og daglige kampe mellem den internationalt støttede afghanske regering og Taliban har siden kostet mange civile livet.

NATOs mission i Afghanistan er en trænings-, rådgivnings- og støttemission til støtte for de afghanske sikkerhedsstyrker, der skal hjælpe det afghanske folk med at skabe sikkerhed og med tiden et bæredygtigt samfund.

”Vi ved ikke, hvad en mulig fredsproces vil medføre, men vi ved, at NATO og de danske soldater gør en stor forskel. Lige nu er der ikke noget alternativ til en fortsat militær tilstedeværelse, så det er vigtigt, at vi fortsat støtter,” siger Trine Bramsen.

Udover at møde de danske soldater i Afghanistan havde forsvarsministeren under besøget lejlighed til at mødes med flere af de øverste militære chefer, herunder den britiske næstkommanderende, generalløjtnant Giles Hill, og NATO’s øverste civile repræsentant, sir Nicolas Kay.

”Alle roser den danske indsats til skyerne, og vi har en klar interesse i at hjælpe den afghanske regering med at opbygge en selvstændig sikkerhedsstyrke, der gør dem i stand til at tage vare på deres egen sikkerhed,” siger Trine Bramsen. ”Vi vil ikke acceptere, at Afghanistan igen bliver arnested for ekstremistiske terrorgrupper, der truer Vesten og skaber regional ustabilitet og ukontrollerede flygtningestrømme.”