Michael Lollesgaard erstatter generalmajor Hans-Christian Mathiesen, der siden den 24. oktober 2018 har været fritaget for tjeneste. Hans-Christian Mathiesen vil blive placeret i Forsvarskommandoen, indtil sagen ved Auditørkorpset er afklaret.

Fungerende chef for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth Pedersen, vender tilbage til sin faste stilling som chef for Operationsstaben i Forsvarskommandoen.

Derudover tiltræder generalløjtnant Max Arthur Lund Thorsø Nielsen som chef for Danmarks militære repræsentation i NATO den 1. september 2019. Max Arthur Lund Thorsø Nielsen er 55 år og kommer fra stillingen som chef for Forsvarsstaben i Forsvarskommandoen.

Stillingen som chef for Forsvarsstaben vil snarest muligt blive slået op.