Ifølge en undersøgelse fra Rigsrevisionen har dokumentationen for indkøb således været enten mangelfuld, misvisende eller ikke eksisterende. Ejendomsstyrelsen har dermed ikke levet op til helt basale krav til forvaltning af indkøbsområdet.

Undersøgelsen viser, at der ikke har været klare, skriftlige forretningsgange i Ejendomsstyrelsen, der beskriver en funktionsadskillelse, hvor mindst to medarbejdere er inde over hvert indkøb. Desuden hersker der tvivl om, hvorvidt Ejendomsstyrelsen har leveret fyldestgørende og korrekte oplysninger. Rigsrevisionen har desuden konstateret, at Ejendomsstyrelsen i flere tilfælde har givet Rigsrevisionen urigtige oplysninger i forbindelse med undersøgelsen.

Forsvarsminister Trine Bramsen:

”Jeg er rystet over at læse Rigsrevisionens kritik af Ejendomsstyrelsens indkøb i 2018. Det er en meget alvorlig kritik, som jeg selvsagt kommer til at handle på. Ejendomsstyrelsen forvalter store midler på borgernes vegne, og derfor skal der selvfølgelig være styr på kontrol og dokumentation af alle indkøb."

”At Rigsrevisionen har kunnet konstatere, at Ejendomsstyrelsen har givet urigtige oplysninger er helt og aldeles uacceptabelt. Vi skal til bunds i, hvor udbredt den manglende kontrol og dokumentation har været, hvad der er sket, og hvilke skærpede initiativer og tiltag, der er behov for. Jeg vil herefter tage stilling til de videre konsekvenser."

Forsvarsministeren har derfor besluttet at sende et rejsehold til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, således at der hurtigt kan blive ryddet op, lige som konkrete mistanker om dokumentfalsk er blevet meldt til politiet.

Statsrevisorerne offentliggører Rigsrevisionens undersøgelse i morgen fredag.