Hærens soldater støtter civilsamfundet ved de hvide coronavirus/covid-19 testtelte.

Soldater støtter ved hvide coronavirus/covid-19 testtelte. Fotograf: Nikolaj Thide

Forsvaret, beredskabet og Hjemmeværnet har siden februar været centrale aktører i forbindelse med hjælp til sundhedsmyndighederne. Dette blandt andet i forbindelse med hurtig opbygning og drift af callcenter, hvor mere end 300.000 danskere har stillet spørgsmål og fået svar. Opbygning af testfaciliteter, test af borgere, deltagelse i smitteopsporing, transport af kritisk materiel, bevogtningsopgaver og hjælp til Fødevaremyndighederne.  

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

"Igennem mange måneder har et stort antal medarbejdere og frivillige på Forsvarsministeriets område ydet en stor indsats for at få Danmark gennem sundhedskrisen. Uselvisk har de trådt til og løst opgaver af afgørende betydning for folkesundheden. De har understøttet sundhedsmyndighederne og løst de opgaver, som blev stillet. Dette altid med høj faglighed og stor dedikation. Den indsats har været og er fortsat afgørende for at komme igennem krisen som land og befolkning. Derfor fortjener disse medarbejdere og frivillige en synlig anerkendelse for deres indsats og samfundsengagement."

 

Medaljerne uddeles efter indstilling fra de respektive myndigheder og på baggrund af en særlig indsats ydet under Covid-19-krisen. De første medaljer vil blive tildelt af forsvarsministeren i det nye år.

 

Fakta

Det vurderes, at Beredskabsstyrelsen har haft omkring 1.250 medarbejdere, værnepligtige og frivillige, Hjemmeværnet ca. 2.900 frivillige samt medarbejdere og Forsvarskommandoen ca. 1.500 medarbejdere og værnepligtige under corona-epidemien.