[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

Over 500 mio. kr. fordelt på indsatser i 15 lande. Hvert år bidrager Danmark til stabilitet i skrøbelige og konfliktramte brændpunkter rundt om i verden og bidrager dermed til at fremme sikkerhed gennem bl.a. forebyggelse af ekstremisme og migration. I 2019 øgede Danmark sit bidrag med 20 mio. kr. til stabilisering og søsatte to nye indsatser i Syrien-Irak og Guineabugten.

Skrøbelighed og konflikt leder til migrationsstrømme mod Europa, gennemgribende overgreb mod lokalbefolkninger, manøvrerum for ekstremisme og underminering af langsigtet udviklingssamarbejde.

Ét af de danske redskaber til at imødegå disse udfordringer er Freds- og Stabiliseringsfonden – en interministeriel fond oprettet i 2010 for at fremme danske freds- og stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling.

Fondens budget var i 2019 på mere end 500 mio. kr., hvilket er ca. 20 mio. kr. mere end 2018. Midlerne blev brugt på indsatser i seks regioner og 15 lande, herunder Mellemøsten, Sahelregionen og Ukraine. Indsatserne tæller blandt andet konfliktløsning, kapacitetsopbygning af sikkerhedsstyrker og minerydningsaktiviteter. Fonden har i 2020 også finansieret støtte til den globale COVID-19-respons.

Årsrapporten gennemgår Danmarks centrale stabiliseringsindsatser i 2019.

Danmarks Samtænkte Freds- og Stabiliseringsindsatser 2019


To nye programmer med fokus på Irak og Syrien og Guineabugten
I 2019 blev der lanceret to nye, flerårige freds- og stabiliseringsprogrammer med fokus på Irak og Syrien samt fremme af maritim sikkerhed i Guineabugten. I Syrien og Irak støtter Danmark stabiliseringsindsatser inden for minerydning og adgang til drikkevand og sanitet, så det er blevet mere sikkert for fordrevne irakere at vende hjem til befriede område.

Foruden de nye programmer har der i 2019 været fokus på implementering af igangværende indsatser i Ukraine, Afghanistan, Sahelregionen og Afrikas Horn.

I 2020 fortsætter fokus på igangværende projekter, og der vil, såfremt der opstår akutte behov, også i 2020 være afsat midler til fleksibelt og hurtigt at kunne støtte indsatser i skrøbelige kontekster og konflikter, der falder inden for regeringens prioriteter.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”Danskernes tryghed og sikkerhed er alfa og omega for regeringen og for mig som udenrigsminister. Skal vi effektivt imødegå opblomstringen af terrorgrupper, ustabilitet og nye migrationsstrømme mod Europa kræver det, at Danmark går forrest i det internationale samarbejde i konfliktramte lande. Med Freds- og Stabiliseringsfonden bidrager Danmark aktivt til at stabilisere konfliktramte områder. Det gør vi med diplomati, humanitære indsatser, militære operationer og politibidrag. Det fremmer ikke kun sikkerheden lokalt, men også vores egen tryghed og sikkerhed herhjemme. Vi kan være stolte af det internationale ansvar vi tager på os som land og den positive forskel vi gør ude i verden.”

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Det er vigtigt, at vores militære indsatser understøttes af civil-militære indsatser rettet mod de samfund, hvor der er konflikter. Militære indsatser er sjældent løsningen alene. Med midlerne i Freds- og Stabiliseringsfonden kan vi reagere på mange forskellige kriser. Indsatserne i verdens brændpunkter er med til at sikre, at vi fortsat kan leve trygt herhjemme.”

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”I snart ti år har Danmark med Freds- og Stabiliseringsfonden haft et særligt fokus på at bidrage til øget sikkerhed i konfliktramte områder i verden. Det er vigtigt, og det skal vi naturligvis fortsætte med at værne om, da vores bidrag kan have direkte indflydelse på vores sikkerhed herhjemme. Rigspolitiet har i 2019 udsendt adskillige rådgivere til bl.a. krisestyrings- og kapacitetsopbygningsmissioner i Ukraine, Somalia, Afrikas Horn, Georgien og Kosovo. Herudover har Rigspolitiet udsendt politiinstruktører til undervisningsopgaver i bl.a. Irak. Som justitsminister er jeg stolt af, at det danske politi igen i 2019 har bidraget til øget sikkerhed og forebyggelse i skrøbelige og ustabile lande.”


For yderligere information kontakt:
Udenrigsministeriet: pressevagt, 61 97 92 47
Forsvarsministeriet: Pressevagt, 72 81 04 00
Justitsministeriet: Presse- og kommunikationsrådgiver Jakob Kronborg, 50 85 21 72


Om Freds- og Stabiliseringsfonden
Freds- og Stabiliseringsfonden blev etableret i 2010 som en interministeriel fond mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet. Fonden er løbende blevet tilført flere midler og havde i 2019 et samlet budget på mere end 500 mio. kr. Ca. 80 % af finansieringen kom fra Udenrigsministeriet, mens Forsvarsministeriet finansierede den resterende del. Fonden finansierer en række, primært regionale og flerårige, programmer i bl.a. Afrikas Horn, Sahelregionen, Syrien-Irak og Afghanistan. De enkelte programmer har en bred vifte af indsatser såsom kapacitetsopbygning af lokale sikkerhedsstyrker, konflikthåndtering, imødegåelse af voldelig ekstremisme, minerydning mv.

Læs mere om stabiliseringsindsatser