[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

I lyset af den alvorlige sundhedssituation i Italien modtog udenrigsministeren den 1. april 2020 en officiel anmodning om assistance fra den italienske udenrigsminister. Efter en grundig vurdering af det nationale kapacitetsbehov hos relevante myndigheder har regeringen her til aften tilbudt Italien følgende:

  • Et antal af Forsvarets respiratorer. Det præcise antal, der kan udtages af beredskabet er ved at blive afklaret mellem relevante myndigheder. 
  • Opstilling af et ubemandet felthospital fra Beredskabsstyrelsen. Der vil blive indgået dialog med Italien om, der kan drages nytte af de fysiske rammer Danmark her kan stille til rådighed. 
  • Et konkret dansk bidrag på 1 mio. Euro (ca. 7,5 mio. kr.) til italiensk Røde Kors, som f.eks. kan bruges til indkøb af værnemidler og ambulancedrift.
Herudover vil der på myndighedsplan blive indgået dialog med de italienske myndigheder om der kunne være behov for andre bidrag fra Danmark, såsom for eksempel logistisk assistance, et sanitetshold eller andet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Danmark vil altid hjælpe vores venner og allierede. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan tilbyde vores italienske venner hjælp. Der er tale om en solid håndsrækning og en bred vifte af bidrag.

Bidragene bygger på vurderinger fra de relevante danske myndigheder. Det er den ansvarlige måde at gribe situationen an på. Vi tager ikke chancer med danskernes helbred eller kapaciteten i det danske sundhedsvæsen. Det gælder også Danmarks særlige forpligtelse over for Rigsfællesskabet. Hvis Grønland eller Færøerne får brug for hjælp, skal Danmark til hver en tid kunne træde til. Det skal vi også have kapacitet til.

Danmark er meget aktivt engageret i det internationale samarbejde mod Corona. Det er vi både i EU, NATO og i nordisk regi. Vi løfter i flok og vi bidrager aktivt.”

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:

”I hele Europa er der stort pres på sundhedsvæsnet og efterspørgsel på sundhedsfaglige kapaciteter. Især Italien er hårdt ramt, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi prøver at hjælpe et nærtstående land, der beder om hjælp. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen har begrænsede sundhedsfaglige kapaciteter, så det har været vigtigt med en grundig sundhedsfaglig vurdering af, at vi kan undvære kapaciteterne herhjemme og i rigsfællesskabet. Jeg er meget glad for, at vi har mulighed for at hjælpe Italien i denne svære tid.”

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke udtaler:

”Når vi ser billeder og hører meldinger fra Italien, gør det et kæmpeindtryk. Det, som Italien går igennem i denne tid, er det, som enhver regering vil gøre alt for at undgå. Det er derfor naturligt, at Danmark også sender hjælp.”

Der vil nu blive igangsat videre dialog med Italien om den konkrete udmøntning af pakken, herunder det præcise antal af respiratorer, der vurderes at kunne udtages af det danske beredskab til brug for Italien.

For yderligere presse
Udenrigsministeriets pressevagt: pressevagten@um.dk, +4561979247
Forsvarsministeriets pressevagt: +4572810400
Sundhedsministeriets pressevagt: pressevagt@sum.dk, +4521324727