[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

Forsvarsministeriet behandler alle henvendelser fra borgere seriøst og har på den baggrund foretaget en kontrolberegning af alle boliger i den gule zone, der ligger i et bælte på op til 50 meter uden for den røde zone.

Kontrolberegningen har vist, at to boliger opfylder kriterierne for at indgå i den røde zone, men ikke kom med i første omgang på grund af en teknisk fejl. Forsvarsministeriet har orienteret ejerne af de pågældende boliger.

Derudover flyttes to boliger umiddelbart syd for parallel-startbanen på Flyvestation Skrydstrup fra gul til rød zone. Parallelbanen ligger ved siden af den primære start- og landingsbane og anvendes kun i særlige tilfælde.

Forsvarsministeriet har foretaget en genberegning af maksimalstøjsbelastningen for de pågældende boliger, når parallelbanen anvendes. Genberegningen betyder, at de to boliger flyttes fra gul zone til den røde zone. Forsvarsministeriet har orienteret ejerne af de pågældende boliger.

Opdaterede lister over boliger i rød zone og gul zone fremgår nedenfor.

Oversigt over boliger i gul zone
Oversigt over boliger i rød zone


Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

“Støjkompensationsmodellen hjælper et meget stort antal borgere på baggrund af den støj, de vil blive udsat for. Den understreger, at vi i Forsvaret vil det gode naboskab samtidig med, at vi løfter den vigtige opgave med at beskytte Danmark og danskerne. At lande en så stor model er teknisk komplekst. Derfor tager vi også alle henvendelser fra borgere dybt seriøst - og har lavet en genberegning på baggrund af nye oplysninger. Den slår fast at yderligere fire boliger skal flyttes til rød zone. Der vil altid være utilfredse borgere, når man slår streger på et kort. Vi lytter til borgerne, der henvender sig - og holder deres henvendelser op mod de forventede støjgener. Det understreger dette eksempel.”

Læs nyhed om kompensationsaftalen fra 15-11-2019