Årets frivillighedspris 2020 går til Marianne Junggren Kjær fra Trekantbrand.

Modtager af frivillighedsprisen Marianne Junggren Kjær. Foto: Forsvarsministeriet. 

Hvert år hædrer forsvarsministeren udvalgte frivillige fra Hjemmeværnet og Beredskabet, der har yder en ekstraordinær indsats. Årets frivillighedspris går til Marianne Junggren Kjær fra Trekantbrand. Hun får prisen for et stærkt og vedvarende engagement - og for at sikre, at alle kan være med på holdet. 

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

 

"Alle landets frivillige fortjener en stor tak og respekt for deres indsats. De tilsidesætter sig selv for at yde en indsats for andre. Men der er også grund til at sige en ekstra tak til dem, der yder en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats. Det gør Marianne Junggren Kjær. Og derfor er jeg glad for at overrække hende prisen i år."

 

Prisen som Årets Frivillige Enhed tildeles i år Hjemmeværnseskadrille 270 for deres helt særlige indsats med opbygningen af eskadrillen og for at være en stærk ressource i beredskabet, Totalforsvaret og øvrige myndigheder. Siden eskadrillen i 2015 blev tilført to observationsfly i 2015 har den været en stærk og nyskabende kapacitet for Hjemmeværnet. Ikke mindst med flere udsendelser til Frontex.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

"Et stærkt holdspil er afgørende for at kunne løfte komplicerede opgaver. Eskadrillen understreger værdien af Hjemmeværnet med en helt særlig og alsidig tilgang til opgaveløsningen. Både herhjemme og ude i verden. Det skyldes at alle i enheden er dybt dedikeret og konstant løfter barren for opgaveløsningen."

Årets Frivillige Enhed tildeles i år Hjemmeværnseskadrille 270

Årets Frivillige Enhed Hjemmeværnseskadrille 270. Foto: Forsvarsministeriet.

Frivilligprisen
Frivilligprisen tildeles frivillige eller frivillige enheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet. Formålet prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

 

Frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet samt virksomheder med tilknytning til Virksomhedshjemmeværnet kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til Årets Frivilligpriser. Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for årets frivilligpriser. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren.