Danske soldater, der har gjort tjeneste i Frontex i Middelhavet, NATO’s eFP-mission i Estland eller i Arktis vil i fremtiden kunne modtage anerkendelse for deres indsats i form af en medalje for international tjeneste eller et skjold.

Hidtil er nationale medaljer kun blevet tildelt i forbindelse med internationale missioner som fx FN-missionerne i Mali og Sudan, samt NATO-missionerne i Kosovo, Irak og Afghanistan.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Vores soldater ude i verden gør en stor forskel, uanset hvor de gør tjeneste. Vi skal vise dem alle den anerkendelse, de fortjener. Derfor vil vores udsendte fremover modtage en medalje i respekt for deres indsats.”

Faktaark: Veteranstatus og medaljer for internationale tjenester (pdf)


Veteranstatus
Forsvarsministeren har derudover besluttet at udvide omfanget af internationale operationer og opgaver, som giver den udsendte veteranstatus. Det vil blandt andet gælde for medarbejdere, som udsendes til Frontex ved Middelhavet og medarbejdere, som bidrager med freds- og stabiliseringsopgaver i fx Afrika og Ukraine.

Trine Bramsen siger:

”Vi skal sørge for at tage ordentligt hånd om dem, vi sender ud i verden, for at sikre vores tryghed herhjemme. Der skal være hjælp og støtte at hente både før, under og efter en udsendelse. Og det skal gælde alle,” siger forsvarsminister Trine Bramsen

Veteranstatus har bl.a. betydning for uddannelse forud for udsendelse, støtte under udsendelse og ikke mindst hvilken adgang veteranen og familien har til støtte fra Veterancentret efter udsendelsen.

Ændringen betyder fremover, at langt de fleste ansatte, der udsendes til udlandet i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, opnår veteranstatus og inviteres til det officielle Danmarks markering af den årlige flagdag for Danmarks udsendte den 5. september.

Per 1. juni 2019 var der 38.730 registrerede veteraner. Det er alle de veteraner, der har et veterankort. Veterankortet er udleveret til alle veteraner fra efter 1992, og på forespørgsel til veteraner fra før 1992.

Det skønnes, at yderligere 100-150 udsendte om året vil blive omfattet af veteranstatus i forhold til den tidligere ordning.