[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

Forsvarsminister Trine Bramsen besøger i dag Christiansø, som er et af Forsvarsministeriets helt specielle områder.

”Jeg er meget bevidst om vigtigheden af øen, ikke mindst har naturen stor betydning. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi passer godt på den”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

På Christiansø er der gang i flere grønne projekter, og Christiansø har opfyldt alle mål i 2019 i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi.

Målene på Christiansø i miljø- og energistrategien for 2016-2020 var planer for modernisering af energiforsyningen og spildevandsafledningen samt en kampagne for håndtering af øens affald.

Du kan læse Rapporten om opfyldelsen af 2019-målene i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020


Baggrund

Søfæstning Christiansø (Ertholmene) blev nedlagt i 1855, og øen blev ved kongelig resolution af 2. maj 1855 henlagt under staten. I 1929 overtog Forsvarsministeriet den samlede administration af øerne.

Christiansø blev i 1984 totalfredet ved bekendtgørelse nr. 576 om fredning af øgruppen Ertholmene og omliggende søterritorium. Formålet var at bevare områdets særlige karakter og beskytte de kulturhistoriske og naturvidenskabelige værdier samt sikre de naturvidenskabelige interesser.