[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

I løbet af efteråret er der på Forsvarsministeriets område gennemført en undersøgelse af omfanget og oplevelser af krænkende adfærd i hele Forsvarsministeriets område. Undersøgelsen er lavet i sammenhæng med den psykiske arbejdspladsvurdering og fokuserer på både fastansattes og værnepligtiges oplevelser af kønskrænkende adfærd.

Undersøgelsen viser overordnet, at langt de fleste fastansatte og værnepligtige ikke har oplevet kønskrænkende adfærd på deres arbejde eller set andre være udsat for kønskrænkende adfærd, eller at kulturen generelt opleves som kønskrænkende. Men undersøgelsen viser også, at der er medarbejdere og værnepligtige, som har oplevet forskellige former for kønskrænkende adfærd.

”Det skal være tydeligt for alle, at vi ikke accepterer nogen form for kønskrænkende adfærd i Forsvaret. Vi skal være en god og tryg arbejdsplads. De værdier, vi kæmper for ude i verden, kæmper vi også herhjemme, herunder ligebehandling mellem kvinder og mænd. Det er først og fremmest chefernes ansvar at sørge for, at kønskrænkende adfærd ikke finder sted. I efteråret lancerede jeg sammen med forsvarschefen en større pakke af initiativer på området. De initiativer arbejdes der nu med i hele organisationen, og det arbejde fortsætter”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Der er en høj svarprocent i undersøgelsen – hhv. svarprocent på 62 % for fastansatte og 78 % for værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen (knap 12.000 fastansatte og knap 2.000 værnepligtige har deltaget), hvilket bidrager til resultaternes troværdighed. Langt størstedelen af dem, som har oplevet kønskrænkende adfærd (1,5 % af de fastansatte og 1,9 % af de værnepligtige) svarer, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed - fx kommentarer eller vittigheder af seksuel karakter.

Derudover der er også enkelte, som angiver, at de har været udsat for: 

  • kønskrænkende berøringer (0,5 % af de fastansatte og 1,8 % af de værnepligtige), 
  • seksuel tvang (0,05 % af de fastansatte og 0,2 % af de værnepligtige) og 
  • voldtægtsforsøg eller voldtægt (0,02 % af de fastansatte og 0,2 % af de værnepligtige).

 
Undersøgelsen viser også, at en del af medarbejderne og de værnepligtige oplever, at der er en kønskrænkende omgangstone eller kultur på arbejdspladsen – 3,4 % af medarbejderne og 4,4 % af de værnepligtige.

Der er generelt en større andel af kvinder end mænd, som oplever en kønskrænkende omgangstone eller kultur (6,3 % blandt fastansatte kvinder og 7,9 % blandt værnepligtige kvinder og 2,7 % blandt fastansatte mænd og 3,5 % blandt værnepligtige mænd).

Der er en større andel af kvinder end mænd, som har oplevet kønskrænkende adfærd – fx er der blandt fastansatte 6 % kvinder og 0,4 % mænd som har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Du kan finde undersøgelserne for Forsvarsministeriets Koncern på forpers.dk.