[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

Forsvarsminister Trine Bramsen sender mandag fregatten Iver Huitfeldt og besætningen af sted mod Hormuzstrædet. Iver Huitfeldt skal i samarbejde med europæiske allierede deltage i en europæiskledet operation. Missionens vigtigste opgaverne at sikre overholdelse af internationale konventioner om fri bevægelighed til søs.

”Retten til fri sejlads er en vigtig værdi. Når så væsentlige værdier udfordres skal vi markere. Som stor søfartsnation har vi både enorm interesse og et ansvar for at deltage. Det er et fagligt stærkt hold vi sender afsted. Jeg har stor respekt for deres uselviske indsats, og vil gerne takke både dem og deres familier for deres væsentlige bidrag til sikkerhed og fred”, siger Trine Bramsen.

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuzstrædet som en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuzstrædet i 2019.

Udover fregatten og dens besætning bidrager Forsvaret også med militærpoliti, maritime specialstyrker samt en Seahawkhelikopter fra Flyvevåbnet. Bidraget vil returnere til Danmark medio december.

Pressen er velkommen
Forsvarsministeren ankommer til Korsør og Iver Huitfeldt mandag kl. 10. Ministeren vil så have en time ombord på fregatten og tager afsked med besætningen, inden fregatten sejler afsted ved 11-tiden. Pressen er velkommen til at deltage ved ministerens besøg. Send meget gerne en mail til KHE@fmn.dk, hvis ønske om deltagelse. Journalister bedes medbringe pressekort.

Baggrund
Opgaven i Hormuzstrædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens fri bevægelighed i området. Sikkerheden omkring Hormuzstrædet spidsede til i foråret 2019, hvor flere kommercielle skibe blev udsat for angreb med sprængladninger. Dertil kom andre sikkerhedshændelser som skabte utryghed på havene og skærpede den i forvejen tilspidsede sikkerhedssituation i området. I øjeblikket er der relativ ro i området, men situationen kan meget hurtigt ændre sig.