Igennem det sidste år har Forsvarets Veterancenter gennemført en omfattende evaluering af den danske veteranindsats. Det er der nu kommet en dybdegående evalueringsrapport ud af. Med bidrag fra mere end 230 aktører på veteranområdet er indsatsen for de danske veteraner blevet kortlagt og evalueret.

Fem områder har været i fokus for evalueringen; den beskæftigelsesrettet indsats for de mest udsatte veteraner, rehabilitering af de mest udsatte veteraner, pårørende og børn, herunder særligt børn af udsatte veteraner, forebyggelse af psykiske efterreaktioner samt anerkendelse.

Du kan finde evalueringsrapporterne her: