Natur

Foto fra Forsvarsministeriets arealer. Foto: Ejendomsstyrelsen.

Naturen er i krise, og i Danmark er tusinder af arter i fare for at uddø. Dyr og planter mangler plads og har brug for flere og sammenhængende levesteder.

Staten ejer en lang række arealer fordelt imellem en række ministerier, og der er igangsat en række indsatser for at styrke naturen.

For at passe endnu bedre på biodiversiteten på statens arealer vil ministerierne med store statslige arealer koordinere biodiversitetsindsatsen og samle erfaringer med gode initiativer, der kan inspirere bredt. Det kan give et bedre grundlag for, hvordan der konkret kan arbejdes med biodiversitet på offentlige arealer.

Vi står midt i en naturkrise, og staten skal gå forrest i indsatsen for at vende tilbagegangen i naturen. Vi har indgået aftale om Danmarks to første naturnationalparker på statens arealer og mere urørt skov i statens skove. Det arbejde fortsætter. Men vi skal alle blive bedre til at tænke vildt, og på hvordan vi hjælper naturen. Hjørring Kommune og DR-serien ”Gi’ os naturen tilbage” har vist os, at vi alle sammen kan gøre en forskel for biodiversiteten herhjemme, og at alle gode initiativer tæller. Det gælder også udbredelsen af vildere natur på andre af statens arealer. Derfor er det også vigtigt, at der er fokus på at hjælpe naturen inden for transport, forsvar, kirke og uddannelse eksempelvis,

siger miljøminister Lea Wermelin

Alene jernbanenettet råder over 4.500 hektar naturområder og naturen langs det danske jernbanenet og veje er flere steder helt unik. Samtidig kan det være med til at binde de mange større og mindre naturområder sammen, og derfor er jeg også meget optaget af, at vi på tværs af ministerierne tænker den vilde natur ind. Vi har en særlig mulighed for at fremme biodiversiteten, hvis vi tænker vores naturarealer sammen, og den mulighed skal vi gribe,

siger transportminister Benny Engelbrecht.

Forsvaret besidder enormt store naturarealer, der mange steder er ganske unikke og rummer masser af sjældne dyre- og plantearter. Den måde Forsvaret i dag bruger naturen på, er allerede meget gavnlig for en varieret natur. Men vi vil gerne gøre endnu mere for, at Danmark får mere vild natur. Derfor ønsker vi fx at forpagte mindre jord ud til landbrug, end vi gør i dag - og lade naturen på vores kaserner blive mere vild til gavn for bier og insekter,

siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Der er mange, der arbejder på at drive folkekirken grønt og bæredygtigt. Sammen med dem vil jeg arbejde for at fremme natur og biodiversitet på folkekirkens jorder,

siger kirkeminister Joy Mogensen.

Vores videregående uddannelser har måske ikke de største statslige grønne arealer. Til gengæld danner de dagligt et grønt bagtæppe for næsten en kvart million studerende i hele Danmark. Jeg glæder mig til i samarbejde med institutionerne og de studerende at se på, hvordan vi kan forbedre biodiversiteten på de udendørs kvadratmetre,

siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

 

Yderligere oplysninger:

Pressechef for miljøministeren, Jakob Sejr Teichert,
Tlf. 61 39 17 26, Mail: jakst@mfvm.dk

Pressechef for transportminister, Martin Hein,
Tlf. 41851483, Mail: mhi@trm.dk

Presserådgiver Kristian Hedegaard Jensen, Forsvarsministeriet,
Tlf. 72 81 04 00, Mail: khe@fmn.dk

Presserådgiver Simon Ankjær Andersen, Kirkeministeriet,
Tlf. 93 58 75 46, Mail: siaa@km.dk

Uddannelses- og forskningsministeriets pressetelefon: 72 31 81 81