[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

I lyset af den aktuelle udvikling ved EU’s grænser tilbyder regeringen yderligere danske bidrag til EU’s grænse- og kystvagtsagentur, Frontex. I det danske tilbud indgår et Challenger-overvågningsfly. Bidraget skal i ca. 30 dage forstærke Frontex’ indsats til bekæmpelse af irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet i Middelhavsområdet. Regeringens tilbud supplerer allerede planlagte danske bidrag til Frontex i 2020 og 2021. Regeringen er derudover klar til at se på, om Danmark kan hjælpe Grækenland yderligere, hvis Frontex og Grækenland anmoder om det.

”Det er vigtigt, at Europa handler hurtigt i forhold til at forstærke Frontex’ indsats. Vi er allerede til stede på havet med patruljebådsbidrag - det fortsætter vi med at være. Men vi kan og skal også fra dansk side gøre mere. Derfor tilbyder vi at stille med et af Forsvarets overvågningsfly, en Challenger, der hurtigt vil kunne indsættes,” siger forsvarsminister Trine Bramsen, der i dag besøger patruljebådsbidraget på Kos.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”Vi vil ikke acceptere en gentagelse af billederne fra 2015. Beskyttelsen af EU’s ydre grænser er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor har vi reageret hurtigt og rakt ud til både Grækenland og Bulgarien. Regeringen prioriterer at Danmark udviser handlekraft og solidaritet med EU’s grænsestater i den aktuelle situation. Det gør vi også helt konkret med disse yderligere bidrag, som understreger, at Danmark tager ansvar og leverer, når det kræves.”


Danmarks bidrag til Frontex

Det aktuelle tilbud omfatter et Challenger-overvågningsfly i ca. 30 dage. Tilbuddet supplerer allerede planlagte danske kapacitetsbidrag til Frontex i 2020 i form af et patruljebådsbidrag i hele 2020, et køretøj med termisk observationsudstyr i seks måneder fra april 2020 og en udsendelse af et Challenger-overvågningsfly i ca. 30 dage.

Foruden materielbidrag bidrager Forsvaret og Rigspolitiet også med personel til Frontex svarende til sammenlagt ca. 40 årsværk i 2020 til bl.a. grænsekontrolopgaver.


Fakta om danske myndigheders tilstedeværelse

De danske myndigheder er lige nu til stede ved de græske øer efter anmodning fra Frontex. Der er tale om to patruljebåde og 17 mand fra Rigspolitiet og forsvaret. Derudover har Rigspolitiet to mand på den græske ø Lesbos, der hjælper med tvangsudsendelser, og Forsvarsministeriet har fem mand på Lesbos og Samos, der bl.a. optager fingeraftryk.

Det kan desuden oplyses, at det danske patruljebådsbidrag på baggrund af en henvendelse fra de lokale græske myndigheder har forlænget deres daglige patruljeringstid. Dette skal ses som en styrkelse af den operative grænsekontrolindsats i området.

Forsvarsministeriet: Pressetelefonen, 72810400
Udenrigsministeriet: Presserådgiver Kristian Frey Jensen, 41532639

Læs mere om Frontex