[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

Folketinget har i dag givet grønt lys til, at Danmark fra december 2020 og halvandet år frem kan overtage ansvaret for NATO’s trænings- og kapacitetsopbygningsmission i Irak. Endvidere blev det besluttet at sende et fregatbidrag med tilhørende helikopter og en maritim indsatsenhed til Hormuzstrædet fra august og ca. 4 måneder frem for at indgå i den europæiskledede maritime overvågningsmission, EMASOH.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”I dag har Danmark sat en tyk streg under, at vi er parate til at vise internationalt lederskab i kampen for en mere sikker og stabil verden. Vi er et land man kan regne med, også når det er svært. Her vil jeg gerne kvittere for den brede opbakning blandt Folketingets partier til regeringens aktive sikkerhedspolitiske linje. Et aktivt Danmark i verden betyder et mere sikkert Danmark herhjemme.

I Hormuzstrædet vil Dannebrog snart blive et stærkt symbol på retten til fri sejlads for civile skibe, herunder mange danskflagede handelsskibe. Som en førende søfartsnation med global rækkevide er retten til fri sejlads af afgørende betydning for Danmarks sikkerhed og velstand.

Dansk lederskab af NATO’s Mission i Irak vil styrke de irakiske sikkerhedsstyrkers evne til at varetage landets egen sikkerhed til gavn for Iraks befolkning. Ved at styrke vores bidrag til stabiliseringen af Irak mindsker vi både risikoen for nye flygtningekriser samtidig med at vi øger vores værn mod truslen fra terrorgrupper som ISIL.”

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Vi har den seneste tid været i fuld gang med forberedelserne til de to vigtige missioner. Vores danske soldater er i den grad kendt for et højt fagligt niveau, og der er stor anerkendelse af deres kunnen fra vores samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Når vi sender vores soldater afsted på vigtige missioner, er det for at udføre opgaver under svære kår og med et højt trusselsniveau. Derfor er det vigtigt, at de sendes ud med stor opbakning fra Folketinget.”


Fakta om de nye militære bidrag til NATOs Mission i Irak (NMI)

De nye danske bidrag til NMI består af: 

  • En styrkechef med dertilhørende stabsbidrag bestående af op til ca. 40 personer, 
  • Et sikrings- og eskortebidrag bestående af op til ca. 100 personer, 
  • Et transporthelikopterbidrag bestående af op til tre EH101 transporthelikoptere i 12 måneder fra 1. maj 2021 med tilknyttet personel bestående af op til ca. 85 personer samt 
  • Et forbindelsesofficersbidrag på op til ca. 5 personer til relevante hovedkvarterer.

 
Bidraget omfatter desuden det eksisterende nationale støtteelement udsendt til støtte for indsatsen mod ISIL på op til ca. 15 personer samt det nuværende danske stabsbidrag til NMI på op til ca. 15 personer. Stabsbidraget vil endvidere kunne forøges med op til 25 personer i tilfælde af en udvidelse af NMI. I alt vil der kunne udsendes op til ca. 285 personer i en periode på halvandet år fra december 2020.


Fakta om de nye militære bidrag til den europæiskledede maritime overvågningsmission i Hormuzstrædet (EMASOH)
 
De nye danske bidrag til EMASOH består af: 
 

  • Et fregatbidrag af Iver Huitfeldt-klassen med tilhørende Seahawk-helikopter og en maritim indsatsenhed.

 
Fregatbidraget med tilhørende helikopter og indsatsenhed vil have en samlet besætning på op til ca. 195 personer inkl. en maritim indsatsenhed, herunder minedykkere, militærpoliti og maritime specialstyrker. Bidraget planlægges udsendt i en periode på ca. 4 måneder fra omkring august 2020.


For yderligere presse:
Udenrigsministeriets pressevagt: +45 61 97 92 47
Forsvarsministeriets pressevagt: +45 72 81 04 00