[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

Et enestående samarbejde mellem Forsvaret, Præhospitalet i Region Midtjylland og landets akuthospitaler sikrer en ny og sikker transport af alvorligt syge patienter.

Transporten foregår i Forsvarets helikoptere, mens lægefagligt personale og særligt udstyr til transporten kommer fra Region Midtjylland.

Konkret stiller Region Midtjylland to smittesikre "voksen-kuvøser" og specialuddannet personale til rådighed for Forsvarets akutte flyvninger. Selve lufttransporten foregår i Forsvarets redningshelikoptere, der er store nok til at rumme både kuvøser og personale. Der har allerede været gennemført to patienttransporter.

”Vi redder liv, når vi samarbejder og udnytter ressourcerne bedst muligt. Det er løsningen med sikker lufttransport et godt eksempel på. Det er imponerende, hvordan dygtige medarbejdere fra Forsvaret og Regionen Midtjylland på kort tid har fået denne vigtige kapacitet op at stå,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Med ”voksen-kuvøserne” i helikopterne er der udviklet en smittesikker transport fra patientens hjem til behandlende hospital. Det sikrer, at besætningerne ikke risikerer smitte, når de flyver med patienter, der er akut syge af COVID-19, eller patienter der ved siden af andre livstruende tilstande også kan være smittede med virus.

”Det er selvsagt afgørende, at vi ikke udsætter helikopterbesætningerne for smittefare, så de kan opretholde deres opgaveløsning. Derfor vigtigt at gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at personalet smittes,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Der har allerede været gennemført to flyvninger med smittesikker lufttransport. Den 17. marts fløj Forsvarets helikopter en patient mistænkt for Covid-19 fra Bornholm til Rigshospitalet og d. 23. marts blev en patient mistænkt for Covid-19 fløjet fra Læsø til Aalborg Hospital.