Lastvogne

Et kritikpunkt går på bl.a. på kontrol af tankning af biler og transportmidler. Foto: FMI.

I beretningen peger Rigsrevisionen på følgende forhold på Forsvarsministeriets område:

 

  • En generel kritik af alle ministerområders interne kontroller og forretningsgange i 2019, herunder også Forsvarsministeriets.
  • At ministeriet i 2019 ikke har haft en tilfredsstillende kontrol med anvendelsen af tankkort, at der er eksempler på, at tankkort er brugt i strid med gældende regler (ved at flere biler tankes på samme kort), samt at der er et højt antal tankninger i weekender og om natten på civile tankstationer.
  • At ministeriet i 2019 ikke har haft en tilstrækkelig kontrol med anvendelsen af betalingskort.

Rigsrevisionen har i sin undersøgelse ikke er fundet eksempler på svig eller indikationer på svig på Forsvarsministeriets område.

 

Forsvarsministeriet igangsatte i foråret 2020 et større projekt, som skal styrke det økonomiske kontrolmiljø på indkøbsområdet.

 

Forsvarsministeriet har aktiviteter hele døgnet rundt, og tankninger i weekender og om natten vurderes at være udtryk for Forsvarets nationale operative opgaveløsning og øvelsesaktiviteter i hele Danmark.

 

Ministeriet har igangsat følgende initiativer, der skal styrke processerne vedr. tankkort og betalingskort.

 

Tankkort:

  • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse arbejder med en automatiseret løsning, der vil forbedre den eksisterende kontrol.
  • Gældende regler og ansvar ift. udleverede tankkort bliver indskærpet over for alle myndighedschefer.

 

Betalingskort:

  • Forsvarsministeriet har i andet halvår af 2020 fremsendt en guide til anvendelse af betalingskort til alle medarbejdere i koncernen, som har fået udleveret et firmabetalingskort.
  • Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse har i andet halvår af 2020 gennemført en temaanalyse af kontanthævninger på betalingskort. Denne analyse vil fremadrettet blive gennemført halvårligt.

Spørgsmål vedrørende administration af tankkort kan rettes til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

 

Spørgsmål vedrørende administration af betalingskort kan rettes til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

 

Spørgsmål vedrørende ministeriets overordnede kontrolmiljø kan rettes til Forsvarsministeriets departement.