[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

Rejseholdets undersøgelser i forbindelse med mulig svindel i Ejendomsstyrelsen blev sat i værk i december af forsvarsminister Trine Bramsen efter Rigsrevisionens ”Beretning om Indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.”

Arbejdet med at få belyst alle aspekter af forholdene fortsætter, men foreløbig viser undersøgelsen blandt andet, at:

 • Der er fundet dokumentation, som giver indikation om svig og bedrag på enkelte områder inden for bygningsvedligeholdelse i 2018. Sagerne er overgivet til politiet. 
 • Der inden for bygningsvedligeholdelse i 2018 til en vis grad var mangler i funktionsadskillelsen (de fire-øjnes-princip). I knap 95 pct. af indkøbene var der funktionsadskillelse. 
 • Der på de væsentligste og mest risikobetonede områder inden for bygningsvedligeholdelse i 2018 generelt var mangelfulde procedurer, dokumentation og kontroller. Enkelte områder er blevet forvaltet tilfredsstillende.

 
Rejseholdet vurderer, at der i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er stort fokus på at få ryddet op og få løst de problemer, der måtte være.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Sagerne med svindel i Forsvaret er både alvorlige og aldeles uacceptable. Derfor skal der strammes markant op på kontrollerne og enhver mistanke skal undersøges. Rejseholdet har arbejdet målrettet og seriøst med sagen i FES – et arbejde, der ikke slutter her. Jeg kommer til at følge op på det videre arbejde og inddrage Folketinget i dette. Vi har alle en stor interesse i, at der er tillid til Forsvaret og at pengene bruges med respekt for skatteyderne og vores udførende soldater.”

Rejseholdets videre arbejde

 • Rejseholdet fortsætter arbejdet med at afdække potentiel svig og bedrag i Ejendomsstyrelsen. 
 • Rejseholdet ledes fremadrettet af chefen for Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR). 
 • Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse fortsætter rådgivning af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om det fremadrettede kontrolmiljø. Regnskabsstyrelsen indgår ikke længere i rejseholdet.

 
Forsvarsministerens øvrige initiativer
Forsvarsminister Trine Bramsen har foruden rejseholdet allerede iværksat en lang række tiltag: 

 • Udsendt ministerinstruks om styrelsesdirektørernes ansvar ift. indkøb og kontrolmiljø 
 • Iværksat advokatundersøgelse mhp. at vurdere grundlag for at placere et ansvar i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets departement. 
 • Bestilt revisionsundersøgelse af Ejendomsstyrelsens eksisterende kontrolmiljø på indkøbsområdet 
 • Iværksat indhentning af revisionsbistand til at rådgive Forsvarsministeriets mhp. på at styrke indkøbsprocesser og kontrolmiljø generelt. 
 • Iværksat en række midlertidige kontroller og procedurer i FES for at sikre nødvendig dokumentation og mindske risikoen for potentiel svindel. 
 • Styrket Forsvarsministeriets Interne Revision med flere medarbejdere 
 • Styrket Forsvarsministeriets whistleblowerordning.