[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

På dagens møde var der bred enighed om, at det vigtigste lige nu er at få gang i træningen af de irakiske styrker igen, så de kan fortsætte kampen mod terrororganisationen ISIL. Der var også enighed om, at vejen frem ville være at inddrage NATO mere i et tæt samarbejde med koalitionen.

”Det er positivt, at der i koalitionens inderkreds er opbakning til at videreføre indsatsen og til at NATO skal spille en større rolle. Jeg bekræftede på mødet, at Danmark er klar til overtage ledelsen af NATO’s træningsmission i Irak senere i år, og at Danmark støtter op om en større rolle til NATO. Der skal selvfølgelig være en tæt koordination mellem NATO og koalitionen mod ISIL. De to indsatser komplementerer hinanden,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Hun brugte også mødet med de øvrige kernelande til at understrege, at der fra dansk side lægges stor vægt på, at irakerne bliver inddraget i overvejelserne, samt at der føres grundige drøftelser med alle parter, så der snarest muligt kan komme gang i træningsaktiviteterne igen.

”Det vigtige er, at kampen mod ISIL fortsætter snarest muligt. ISIL udgør stadig en trussel mod stabiliteten i Irak og Syrien, og ISIL har stadig en intention om at udføre terrorangreb mod vestlige mål,” siger Trine Bramsen.

Fakta:
Både NATO’s og koalitionens træningsaktiviteter i Irak har været sat på pause siden starten af januar.

Nato Mission Iraq (NMI)
NMI blev oprettet i 2018 som et supplement til koalitionens træningsindsats. Opgaven for Nato-missionen er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler. Der er således ikke tale om en kampmission.

Fra udgangen af 2020 og frem til midten af 2022 skal Danmark lede missionen, der tæller omkring 500 NATO soldater. Danmark overtager opgaven efter Canada.

Danmark bidrager for nuværende med fire soldater til NATO’s træningsmission på permanent basis, samt med en række mobile træningshold, når der gennemføres træning. Når Danmark overtager ledelsen af missionen vil Danmark bidrage med ca. 210 mand.