CBRN- & Konstruktionsbataljon fra Skive støtter Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen, når de i denne tid udfører deres arbejde i forbindelse med aflivning af mink i Nordjylland.

CBRN- & Konstruktionsbataljon fra Skive støtter Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i forbindelse med aflivning af mink i Nordjylland. Foto: Kristian Brøndum.

Forsvaret har alene efter samtykke og forudgående aftale med minkavlerne støttet Fødevarestyrelsen med at tælle mink og gennemføre afslutningssyn. Begge dele er der hjemmel til.

Presseomtalen tager udgangspunkt i nedenstående korrespondance (se vedlagte dokument) mellem embedsmænd på Forsvarsministeriets område, som der er givet aktindsigt i.

Som det klart fremgår af korrespondancen, kan Forsvaret med hjemmel i forsvarslovens § 7 løse opgaver for andre myndigheder.

Som det er gentaget adskillige gange, har Forsvaret ikke aflivet mink, men alene bidraget med praktisk støtte efter anmodning fra Fødevarestyrelsen. Indsatsen er blevet koordineret under Rigspolitiets ledelse i den Nationale Operative Stab (NOST).